Kansalaisten palkkatiedot yhdestä paikasta 2019

Vuodesta 2019 lähtien kaikki kansalaisten saamat palkat ja vuotta myöhemmin myös etuudet löytyvät koottuna yhdestä paikasta. Uudistus vähentää työtaakkaa ja virtaviivaistaa byrokratiaa, sillä työnantajat ilmoittavat tiedot maksetuista palkoista vain kerran. Samoin tietoja hyödyntävien toiminta mullistuu. Hyötyjiä ovat muun muassa verottaja, Kela, työttömyyskassat sekä vakuutus- ja eläkeyhtiöt.

Parhaillaan perustettavan kansallisen tulorekisterin periaate on yksinkertainen: Valtiovarainministeriön kehittämästä rekisteristä saisi selville, paljonko kansalainen on ansainnut palkkoja ja palkkioita sekä erilaisia etuuksia. Tiedon tarvitsijoille rakennetaan rekisteriin oma linkki, jonka kautta tarvittavia tietoja voi hakea automaattisesti silloin kun niitä tarvitaan.

Nykyisin työnantajalla on velvoite toimittaa tietoja maksetuista palkoista erikseen esimerkiksi verottajalle, työeläkeyhtiöille ja vakuutusyhtiöille. Tietoja ei hallinnoida yhteisesti missään, vaan järjestelmät ovat hajallaan.

Vakuutusyhtiöt 2020 mukaan

Rekisterin on tarkoitus olla valmis vuonna 2019. Vuotta myöhemmin vakuutusyhtiöt alkavat ilmoittaa rekisteriin vakuutetuille maksettuja etuuksia. Samalla ne saavat oikeuden hyödyntää rekisterin tietoja omien korvauspäätöstensä tukena. Tavoitteena on saada myös pankeille oikeus käyttää rekisteriä muun muassa asiakkaan valtuuttamana.

”Tämä mahdollistaa tietojen käsittelyn automatisoinnin ja koko prosessin nopeutumisen, kun palkkatietoja ei enää tarvitse erikseen kysyä työnantajalta”, Finanssialan Keskusliiton sähköisen asioinnin kehityspäällikkö Timo Tuominen sanoo.

Samalla työnantajien eläkeyhtiöille tekemät kuukausi-ilmoitukset ja vahinkoyhtiöille antamat vuosi-ilmoitukset jäävät unholaan.

Lakimuutoksia edessä

Jotta uudesta tulorekisteristä saadaan kaikki hyöty irti, on edessä lukuisia lakimuutoksia. Erilaisten ansioihin perustuvien etuuksien, kuten ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan tai sairasvakuutuksen perusteella maksettavan päivärahan suuruus määräytyy eri pituisten ajanjaksojen perusteella.

”Esimerkiksi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen nykyinen päiväraha määräytyy useimmiten aluksi tapaturmaa edeltävän neljän viikon ansioiden perusteella. Kansallisesta tulorekisteristä ei saa helposti tällaista neljän edellisen viikon tulotietoa ulos. Lakeja kannattaa muuttaa niin, että tukien ja etuuksien suuruus on helppo määrittää automaattisesti tulorekisteristä saatavilla tiedoilla”, Tuominen valaisee.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat