Kansallinen tulorekisteri hyödyttää koko yhteiskuntaa

Kansallinen tulorekisteri tuo hyötyjä laajalla skaalalla koko yhteiskunnalle. Hyötyjien joukossa ovat viranomaiset, palkansaajat, työnantajat ja finanssiala. Järjestelmä mahdollistaa muun muassa sen, että työnantajien ei enää tarvitsisi tehdä eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöiden kuukausi- ja vuosi-ilmoituksia. Tiedot siirtyisivät jatkossa automaattisesti.

Valtiovarainministeriön kehittämästä rekisteristä saisi selville, paljonko kansalainen on ansainnut palkkoja ja palkkioita sekä saanut erilaisia etuuksia. Tiedon tarvitsijoille rakennetaan rekisteriin oma linkki, jonka kautta tarvittavia tietoja voi hakea automaattisesti silloin, kun niitä tarvitaan.

Nykyisin työnantajalla on velvoite toimittaa tietoja maksetuista palkoista erikseen esimerkiksi verottajalle, työeläkeyhtiöille ja vakuutusyhtiöille. Tietoja ei hallinnoida yhteisesti missään, vaan järjestelmät ovat hajallaan.

”Uudistuksesta hyötyvät tasaisesti kaikki – sekä työnantajat että vakuutusala. Hyöty tulee siitä, että tiedot siirtyvät automaattisesti ja ilman erillisiä pyyntöjä nopeasti yhteen paikkaan, mistä kaikki tiedon tarvitsijat voivat niitä hyödyntää”, Finanssialan Keskusliiton (FK) kehityspäällikkö Timo Tuominen sanoo.

”Rekisteristä voisivat hyötyä myös pankit, jos niille annettaisiin mahdollisuus tarkistaa palkkatulot lainaa hakevan asiakkaan valtuuttamana esimerkiksi pankkilainan myöntämisen yhteydessä”, Tuominen jatkaa. Kansallinen tulorekisteri toimisi omalta osaltaan myös harmaan talouden torjunnassa.

Lakimuutokset helpottaisivat hyödyntämistä

Kansallisen tulorekisterin käyttöönotto sujuisi jouhevasti, jos sosiaalivakuutuslakeja muutettaisiin. Ansioihin perustuvien etuuksien, kuten ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan tai sairasvakuutuksen perusteella maksettavien päivärahojen suuruus määräytyy eripituisten ajanjaksojen perusteella. Osaan katsotaan edellisen palkkakauden ansioita, osassa vakuutustapahtumaa edeltävien päivien ansioita. Tällaisia vaihtelevia tietoja ei saa tulorekisteristä kovin helposti ulos.

”Helpointa olisi, jos sosiaalivakuutuslakeja yhtenäistettäisiin siten, että vakuutuskorvaukset määräytyisivät jonkin rekisteristä ulos otettavan aikamääreen perusteella”, Tuominen toteaa. ”Työnantajan rekisteriin toimittamien tietojen on oltava sellaisia, että raportointitaakka aidosti vähenee.”

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat