Kasikymppiset tyytyväisiä elämäänsä – terveys huolestuttaa

Suurin osa 80-vuotiaista on varsin tyytyväisiä elämäänsä. Toimintakykyäkin riittää. Enemmistö asuu edelleen omassa kodissaan eikä monikaan toistaiseksi tarvitse hoivapalveluita. Oma terveys jatkossa kuitenkin huolestuttaa. Tiedot selviävät työeläkeyhtiö Ilmarisen tutkimuksesta.

​Lähes puolet ikäihmisistä mainitsee oman terveyden huolestuttavan heitä joko paljon tai erittäin paljon. Seuraavaksi eniten askarruttaa yhteiskunnan teknistyminen. Noin kolmannes 80-vuotiaista kertoo olevansa huolissaan myös sote-palveluiden riittävyydestä.

Tämän päivän 80-vuotiaat pärjäävät oman arvionsa mukaan arjessa hyvin. Palveluja arjesta selviämiseen on käyttänyt noin kolmannes. Suurin osa (65 %) odottaa kuitenkin tulevaisuudessa saavansa palveluita yhteiskunnalta. Vajaa puolet odottaa saavansa palveluita myös perheeltään. Kolmannes on varautunut ostamaan hoivapalveluita itse.

Puolet ikäihmisistä arvioi, että nykyinen eläke riittää hyvin elämiseen. Erityisen hyvin eläke riittää, jos se on vähintään 1400 euroa kuukaudessa. Kolmella neljästä vastaajasta on myös säästöjä, mutta harva on joutunut niihin turvautumaan.

Ilmarisen kyselyyn vastasi loka-joulukuussa 2014 yhteensä 500 vuonna 1935 syntynyttä eläkeläistä. Kyselyn toteutti Norstat.