Katainen patistaa suomalaisia EMU-keskusteluun

Komissaari Jyrki Kataisen mielestä talous- ja rahaliitto EMU:sta keskustellaan Suomessa aivan liian vähän. Hän patistaakin elinkeinoelämää, mediaa ja koko kansaa avoimeen keskusteluun EMUn tulevaisuudesta. Katainen vieraili Finanssialan Keskusliiton (FK) järjestämässä Finanssipäivässä torstaina 14. tammikuuta.

​Kataisen mukaan talous- ja rahaliiton kehittäminen on jätetty liian paljon Brysselissä tapahtuvan pohdinnan varaan. ”EMU on osa jokaista yhteiskuntaa. Sitä ei voi kehittää yksin komissioin esityksillä. Millainen on optimaalinen talous- ja rahaliitto? Siitä meillä täytyy olla laaja näkemys, jotta rahaliitto säilyy vahvana.”

Komissaari painotti myös, että EMU:n tulevaisuus on kiinni erityisesti työllisyydestä ja kasvusta. Hän totesi, että kasvu ei ole vain mahdollisuus vaan välttämättömyys. Yli-ideologisoitunut keskustelu oikeista välineistä pitäisi hänen mukaansa lopettaa viimeistään nyt.
Kasvun ohella Katainen piti välttämättömänä rakenteiden uudistamista sekä työn määrän, tarjonnan ja työvoiman saatavuuden lisäämistä.

”Pitäisi pystyä luomaan sellainen tuottavuushyppäys, jota tämä kansakunta ei ole aiemmin nähnyt”, Katainen totesi.

EMUn kehittämistä käsiteltiin myös finanssipäivän paneelikeskustelussa, johon osallistuivat komissaari Kataisen ohella työeläkevakuutusyhtiö ELOn toimitusjohtaja Satu Huber, Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varapuheenjohtaja Timo Löyttyniemi sekä FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi. Keskustelussa arvioitiin, että EMUn kehittäminen tuskin tapahtuu yhden vision puitteissa, vaan todennäköisempää on hybridimalli, joka yhdistää erilaisia visioita.

Viime lokakuussa julkaistussa valtiovarainministeriön asiantuntijaryhmän raportissa esitettiin kaksi tällaista visiota: keskitetyn ohjauksen EMU ja markkinakuri-EMU. Kumpikin niistä on sisäisesti johdonmukainen kokonaisuus, jossa talouspoliittinen valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Ensin mainitussa valta ja vastuu ovat ylikansallisella tasolla, jälkimmäinen puolestaan nojaa lähinnä kansallisen tason päätöksentekoon ja vastuunkantoon.