Katsaus vuoteen 2021: Pankkisektori vakaalla ja terveellä pohjalla – vakuutusyhtiöillä hyvä vuosi

Finanssiala ry: laatimista katsauksista ilmenee, että sekä pankeilla että vakuutusyhtiöillä oli hyvä vuosi 2021. Kuva: Shutterstock
  • Finanssiala ry on julkaissut katsaukset sekä vakuutusyhtiöiden että pankkien vuoteen 2021.
  • Vakuutusyhtiöiden maksutulo kasvoi 13 prosenttia ja oli 26,2 miljardia euroa.
  • Vakuutusyhtiöiden sijoitusten tuotto oli muikea 13,7 prosenttia.
  • Pankkisektorin vakavaraisuus säilyi eurooppalaista keskitasoa vahvempana.
  • Pankkien keskimääräinen ydinvakavaraisuussuhde oli 17,8 prosenttia ja kokonaisvakavaraisuussuhde 21,4 prosenttia.

Finanssiala ry:n Pankkivuosi-julkaisussa käydään läpi Suomen pankkimarkkinoiden rakennetta, kehitystä sekä siihen olennaisesti vaikuttaneita toimintaympäristön muutoksia. Vakuutusvuosi-julkaisu on katsaus vakuutusyhtiöiden tulokseen ja tunnuslukuihin. Kumpikin julkaistaan kerran vuodessa. Linkit julkaisuihin uutisen lopussa.

Vakavaraisuudella mitattuna suomalaiset pankit ovat hoitaneet asiansa ensiluokkaisen hyvin – tämän osoittavat kesällä 2021 julkaistut pankkien stressitestien tulokset. Terveellä pohjalla oleva pankkisektori voi kriisin yllättäessä tarjota asiakkailleen lainanhoitoon joustoja ja tukea heitä muillakin tavoilla, mikä hyödyttää suoraan reaalitaloutta.

Pitkittynyt koronapandemia aiheutti epävarmuutta vuonna 2021, mutta samanaikaisesti maailmantalous elpyi muun muassa mittavan elvytyksen sekä patoutuneen kysynnän purkautumisen ansiosta. Monia muita toimialoja hyydyttäneen pandemian aikana asuntomarkkinat ovat käyneet vilkkaina ja pankit ovat jatkaneet kotitalouksien luotottamista normaaliin tapaan.

”Luototuksen jatkuminen on tärkeää muun muassa etätyön suosion kasvun sekä työvoiman liikkuvuuden kannalta. Myös kevyt rahapolitiikka, kotitalouksille kertyneet säästöt sekä sijoitusten arvon nousu ovat mahdollistaneet monelle kotitaloudelle uuden asunnon hankkimisen”, sanoo Pankkivuosi-katsauksen laatinut Finanssiala ry:n asiantuntija Jussi Kettunen.

Kettunen korostaa, että on tärkeää säilyttää pankkien edellytykset harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa ja kannustimet kehittää uusia palveluita ja toimintoja.

”Suomen pankkisektorin rooli talouden siirtymässä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta on merkittävä investointien rahoittajana. Tätä roolia ei tule väheksyä.”

Vakuutusyhtiöille muikeat sijoitustuotot

Elpynyt maailmantalous ja parantunut työllisyys kasvattivat myös vakuutusyhtiöiden maksutuloa. Vuonna 2021 vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo kasvoi 13 prosenttia 26,2 miljardiin euroon. Sijoitusmarkkinoilla vuosi oli ennätysmäisen hyvä. Osakesijoituksista vakuutusyhtiöt saivat 28 prosentin tuoton, mikä nosti koko sijoitusomaisuuden nettotuoton liki 14 prosenttiin. Korvauksia ja eläkkeitä yhtiöt maksoivat 24,2 miljardia euroa. Kasvua oli 1 prosentti.

”Etenkin työeläkevakuutusyhtiöillä korkeat sijoitustuotot vahvistavat tulosta ja sitä kautta myös vakavaraisuutta. Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että vuosi 2021 oli vakuutusyhtiöille lukujen perusteella erinomainen”, toteaa Vakuutusvuosi-katsauksen laatinut Finanssiala ry:n analyytikko Kimmo Koivisto.

Samoilla linjoilla on Finanssivalvonta, jonka raportin mukaan vakuutusyhtiöiden vuoden 2021 vakavaraisuus säilyi erittäin hyvällä tasolla. Työeläkeyhtiöiden ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuusasemat ovat ennätyskorkealla, ja henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus vahvistui hieman.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan