Kattava tilintarkastus tukee yritystoimintaa, kilpailua, lainansaantia ja sijoittamista

Kattava
ja luotettava tilinpäätösinformaatio on välttämätöntä rahoittajalle ja
finanssialan institutionaaliselle sijoittajalle, jotta nämä voivat tehdä
järkeviä päätöksiä. Tästä syystä mikroyrityksiä ei tule rajata
tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle, kuten työ- ja elinkeinoministeriön
työryhmä esittää.

FA kannattaa nykyisten tilintarkastusvelvollisuuden rajojen säilyttämistä. Tarkastetut tilinpäätökset ovat avainasemassa, kun luottolaitokset tekevät rahoituspäätöksiä. Usein pienet yritykset tarvitsevat rahoitusta nopeasti, jolloin on tärkeää, että tilinpäätökset on tarkastettu ajallaan.

Tilintarkastusvelvollisuuden rajojen löyhentäminen heikentäisi taloudellisen informaation luotettavuutta ja sitä kautta vaikeuttaisi harmaan talouden torjuntaa. Pankit tarvitsevat luottopäätösten perustaksi luotettavan tillinpäätösinformaation, mistä takuuna on tilinpäätöksestä tehty tilintarkastus. Suomessa pääosa yrityksistä luokitellaan mikroyrityksiksi, joten asia on yritysten lainansaannin kannalta merkittävä.

Uudistuksen tavoitteena on keventää yritysten hallinnollista taakkaa ja vähentää kustannuksia.

”Tilintarkastuksesta toki aiheutuu pienelle yritykselle jonkin verran kustannuksia, mutta ne jäävät vuositasolla varsin pieniksi. Tilintarkastuksesta on pienille yrityksille myös hyötyä, sillä tilintarkastajat voivat neuvoillaan tukea yritysten toimintaa ”, toteaa FA:n finanssitalouspäällikkö Marja-Liisa Kahola.

Ei toisteta Ruotsin virheitä

Myös kokemukset Ruotsista puhuvat tilintarkastusrajojen säilyttämisen puolesta. Ruotsi poisti pienten yritysten tilintarkastusvelvollisuuden marraskuussa 2010. Tavoitteena oli hallinnollisen taakan keventäminen ja yritysten kilpailukyvyn parantaminen. Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston raportin mukaan uudistuksesta oli kuitenkin enemmän haittaa kuin hyötyä.

”Tilintarkastaja jätettiin valitsematta yleisemmin toimialoilla, joilla on suuri riski talousrikoksiin ja verojen välttelyyn. Talousraportoinnin ja tilinpäätösten virheet lisääntyivät, mistä kärsivät viranomaiset, yritykset ja rahoittajat. Yritysten kannattavuus ei parantunut niillä yrityksillä, joilla ei ollut tilintarkastajaa, ja verotulot pienenivät,” Kahola luettelee.

Työryhmän muistion mukaan rajojen nosto vähentäisi tilintarkastusvelvollisuuden piirissä olevien yritysten määrää noin 60 000 – 75 000:sta noin 30 000:een. (Linkki FA:n lausuntoon)