Kauppi: Hallitus tunnustaa pankkiveron henkilöstövaikutukset

Hallitus lupailee pankkiverolakiesityksessä siirtää talletuspankeilta kerättävän veron tuoton myöhemmin kotimaisiin kriisinratkaisutarkoituksiin. Finanssialan Keskusliitto (FK) ehdottaa, että eduskunnan on kirjattava tämä lupaus tiukemmin lakitekstiin, koska pankkiveroa esitetään kerättäväksi yleiseen budjettiin normaalina verona. Hallitus esittää budjettiteknistä siirtomäärärahakirjausta, jonka mukaan pankkiveron tuottoa vastaava määrä kirjattaisiin valtion talousarviossa siirtomäärärahaksi.

​FK:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi esittää, että eduskunta korjaa hallituksen lakiesitykseen sisältyviä puutteita.

”Lakiin on kirjattava selkeästi, että veron tuotto rahastoidaan kaikissa oloissa kokonaan mahdollisten pahojen päivien varalle. Pelkkä varautuminen tähän ei riitä. Nyt suurena uhkana on, että tuotto viime kädessä uppoaa valtion pohjattomaan kassaan,” Kauppi sanoo.

FK ehdottaa, että pankkivero on maksuvelvollisille verotuksessa vähennyskelpoinen samaan tapaan kuin Ruotsin vakausmaksu.

Kauppi toteaa, että lakiesitykseen tehdyistä pienistä parannuksista huolimatta pankkivero on luonteeltaan yhtä toimialaa kurittava vero. ”Suomalainen finanssiala toimii terveellä pohjalla eikä se ole vastuussa Eurooppaa vaivaavasta kriisistä. Pankit ja vakuutusyhtiöt ovat jo tällä hetkellä Suomen suurimpia veronmaksajia”.

”Hallitus arvioi, että pankkivero lisäisi rahoituksen välitystoiminnan kustannuksia, mikä saattaa näkyä uusien lainojen korkomarginaalien ja pankkien asiakkailtaan perimien muiden maksujen nousuna. Lakiesityksen mukaan pankkivero saattaa myös aiheuttaa paineita pankkien yritysjärjestelyihin, joilla puolestaan olisi vaikutusta veron kertymään. Lisäksi esityksessä myönnetään, että pankkiverolla voi vaikuttaa myös pankkien henkilökunnan määrään. Nämä arviot osuvat nappiin”, Piia-Noora Kauppi sanoo.

Lisätiedot:
pääekonomisti Veli-Matti Mattila, puh. 020 793 4259
viestintäjohtaja Tuomo Yli-Huttula, puh. 020 793 4270

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat