Kauppi: Kuntien peruspalveluiden hinta selvitettävä

Kunnilla on kaiken kaikkiaan 535 lakisääteistä tehtävää. Tämä selvisi viime viikolla, kun valtiovarainministeriön työryhmä kartoitti ensimmäistä kertaa kuntien lakisääteiset tehtävät ja niiden hoitoa koskevat velvoitteet. Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtajan Piia-Noora Kaupin mukaan kuntien tehtäväkartoitus on hyvä pohjatyö keskustelulle, miten turvaamme hyvinvointipalvelut ikääntyvässä Suomessa.

”Peruspalvelut ja muut hyvinvointipalvelut muodostavat lukumääräisesti lähes puolet kuntien tehtävistä. Suuri ongelma on, että meillä ei ole tarkkaa tietoa näiden peruspalveluiden hintalapusta. Miten varmistetaan, että yhteiskunnan antama palvelulupaus ja niiden rahoitus järjestyvät tulevaisuudessa?”, Piia-Noora Kauppi kysyi puheenvuorossaan Vantaan kaupungin johdon strategiapäivällä keskiviikkona.

”Lakisääteisen työeläkejärjestelmän vastuulla olevien tulevaisuuden eläkkeiden aiheuttama rahoituspaine eli vastuuvelka tiedetään ja sitä tarkennetaan jatkuvasti. Kuntien vastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja pitää kehittää samalla logiikalla kuin työeläkejärjestelmää”, Kauppi sanoi. Kaupin mielestä maan hallitus voisi aloittaa puolivälitarkasteluriihessä palvelulupaus-projektin, jonka tavoitteena on selkeyttää valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen keskinäiset vastuut hyvinvointipalveluista. ”Kansalaisille on kerrottava nykyistä selkeämmin siitä, mitä julkiset palvelulupaukset heille jatkossa tarjoavat. Kansalaisille on myös annettava nykyistä paremmat mahdollisuudet täydentää julkisia palveluita omalla rahoituksellaan”, Kauppi ehdot

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat