Kauppi: Pankkiunioniin ei pidä kelpuuttaa sairaita pankkeja

Euroalueen pankkiunionin on määrä aloittaa toimintansa tämän vuoden marraskuussa, kun vastuu pankkien valvonnasta siirtyy Euroopan Keskuspankin (EKP) vetämälle yhteiselle valvontaviranomaiselle. Suomesta EKP:n suoraan valvontaan siirtyvät OP-Pohjola, Nordea Pankki Suomi ja Danske Bankin Suomen tytäryhtiö. Finanssivalvonta valvoo ensisijaisesti muita suomalaisia pankkeja, mutta EKP voi tarvittaessa ottaa myös ne suoraan valvontaansa.

​Finanssialan Keskusliiton (FK) toimitusjohtajan Piia-Noora Kaupin mielestä pankkiunioni on tervetullut uudistus, joka parantaa euroalueen rahoitusjärjestelmän vakautta ja reilun kilpailun edellytyksiä.

”On tärkeätä, että EKP tekee parhaillaan kattavaa arviota pankkien kunnosta. Pankkien elinkelpoisuus on varmistettava ennen kuin ne otetaan EKP:n valvonnan piiriin. Sairaita pankkeja ei pidä ottaa mukaan osaksi pankkiunionia. Silloin kun kattava arvio niin vaatii, pankit on lisäpääomitettava tai muulla tavoin hoidettava terveiksi”, Kauppi sanoo.

Kaupin mukaan elinkelvottomien pankkien hallittuun alasajoon tarvitaan pankkiunionissa yhteistä kriisinratkaisumekanismia, johon EU:n valtiovarainministerit linjasivat kantansa joulun alla.

”Pankkien ongelmien korjaamisesta vastaavat ensisijaisesti niiden omistajat ja sijoittajat. Lisäpuskuria saadaan ongelmatilanteissa pääomiksi kääntyvistä velkapapereista eli niin sanotuista bail-in -instrumenteista.”

Yhteisen kriisinratkaisurahaston käytön pitää olla Kaupin mukaan vaihtoehdoista viimeinen.

”Yhteisvastuun käyttö pitää ehdottomasti minimoida. Päättäjien on pidettävä tiukasti huolta siitä, että suomalaiset pankit ja niiden asiakkaat eivät joudu kuittaamaan omasta pussistaan muiden maiden pankkien ongelmia.”

Kauppi muistuttaa, että Suomessa toimivat pankit ovat vastuullisia ja hyvässä kunnossa.

”Tämän osoittaa myös Finanssivalvonnan joulukuussa julkistama vakavaraisuusselvitys, jonka mukaan Suomen pankkisektorin riskinkantokyky on säilynyt hyvänä heikentyneestä makrotalouden kehityksestä huolimatta. Suomalaispankit täyttävät jo nyt tämän vuoden alusta alkaen asteittain voimaan tulevat uudet pankkisektorin vakavaraisuusvaatimukset”, Kauppi toteaa.