Kauppi: Pankkiunionin lähtölaukaus ammuttu

Finanssialan Keskusliiton (FK) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi korostaa, että tänään julkistetut eurooppalaisten pankkien kattavan arvioinnin tulokset ovat lähtölaukaus 4.11. toimintansa aloittavalle euroalueen pankkiunionille. Euroopan keskuspankin (EKP) tekemä kattava arviointi vahvistaa tiedot suomalaisten pankkien hyvästä kunnosta. Finanssivalvonta totesi syyskuun lopulla, että Suomen pankkisektorin vakavaraisuus on vahva. Alan kannattavuus on parantunut heikosta taloustilanteesta huolimatta.

Kaupin mukaan EKP:n tekemä arviointi on ollut tarpeen. ”On tärkeää, että keskeisten pankkien kunto on selvitetty huolella ennen kuin ne otetaan EKP:n valvonnan piiriin. Arvioinnin tulosten mukaan 25 pankilla on pääomavajeita, joiden yhteismäärä nousee 25 miljardiin euroon. Nyt näiden pankkien ja niiden kotivaltioiden on pikaisesti korjattava arvioinnissa paljastuneet ongelmat. Osin pankit ovat näin jo tehneetkin, kun ne ovat ennakoineet arvioinnin tuloksia”, Piia-Noora Kauppi toteaa.

Suomalainen finanssiala on tukenut pankkiunionin perustamista ja erityisesti yhteistä pankkivalvontaa. ”On tärkeää saada yhteiset pelisäännöt, joiden kautta kaikkia pankkeja kohdellaan yhdenmukaisesti niin normaaliaikoina kuin kriisitilanteissakin. Pankkien taseissa olevat ongelmat on löydettävä ja korjattava ennen kuin pankkiunionimaiden yhteinen kriisinratkaisurahasto otetaan käyttöön.”

Rahastoa aletaan kerryttää vuonna 2016 kaikilta euroalueen pankeilta ja muilta luottolaitoksilta kerättävillä vakausmaksuilla. Maakohtaisesti kerätyt varat sulautetaan toisiinsa etupainotteisesti.

”Kattava arviointi on ollut merkittävä ponnistus viranomaisille ja mukana olleille pankeille. On kuitenkin muistettava, että arvioinnin ulkopuolelle jää useita tuhansia pienempiä luottolaitoksia”, Kauppi sanoo.

Pankkien ns. kattava arviointi (Comprehensive Assessment) koski yhteensä 130 merkittävää euroalueen luottolaitosta. Suomesta mukana olivat Danske Bank Oyj –konserni, Nordea Pankki Suomi Oyj –konserni sekä OP-Pohjola-ryhmä. Kattavaan arviointiin kuuluvat EKP:n johdolla tehty pankkien saamisten laadun arviointi (Asset Quality Review, AQR) sekä Euroopan pankkiviranomaisen (EBA), EKP:n ja kansallisen valvojien yhteiset stressitestit.

EBA:n tänään julkistamat EU:n laajuiset stressitestitulokset koskevat 123 pankkia. Niihin sisältyvät Suomesta OP-Pohjola-ryhmä ja osana emoyhtiöitään Danske Bank Oyj ja Nordea Pankki Suomi Oyj. Lisäksi mukana ovat emoyhtiöidensä kautta Suomessa toimivat DNB Bank ASAn, Svenska Handelsbanken AB:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n ja mm. Swedbank AB:n sivuliikkeet. EKP:n kattavan arvioinnin piirissä olleilla pankeilla EBA:n stressitestituloksiin sisältyvät saamisten laadun arvioinnin tulokset.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat