Kauppi: Sipilän hallituksen uudistusote lupaava

Finanssialan Keskusliiton (FK) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi kehuu Juha Sipilän hallituksen strategisen hallitusohjelman eväitä lupaaviksi. ”Suomi saadaan kuntoon ja talous nousuun laajalla yhteistyöllä yhteiskunnan eri toimijoiden kesken. Finanssiala haluaa olla rakentava ja hyvä kumppani.  Ilman tervettä ja hyvin toimivaa finanssialaa talouskasvua on mahdotonta saavuttaa.”

​Kauppi pitää tervetulleena päätöksenä, että hallitus määrittelee julkisen palvelulupauksen ja tekee palveluiden kustannukset sekä laadun läpinäkyvämmäksi.

”Nykyisin etuuksien saaminen liittyy enemmän kunnan taloudelliseen tilanteeseen kuin oikeuteen hoivaan. Ihmiset eivät tiedä, mihin ja miten varautua ja miten omaehtoinen varautuminen vaikuttaa julkisen palvelun saamiseen. Epäselvyys aiheuttaa epätietoisuutta ja kansalaiset alkavat epäillä annettujen lupausten kestävyyttä.”

Kaupin mukaan yksi vaihtoehto omaehtoiseen varautumiseen seniorivaiheessa on kertamaksuinen lisäeläke, jonka verokohtelun hallitus selvittää. ”Vapaaehtoinen kertamaksuinen ja elinikäinen lisäeläkevakuutus ei ole nykylain mukaan asiakkaalle mielekäs, koska sen verotus on rankaisevaa.”

Kauppi pitää hyvänä, että hallituksen verolinja kannustaa tekemään työtä, yrittämään, työllistämään, ottamaan riskiä, omistamaan, investoimaan ja sijoittamaan Suomessa. ”Tärkeätä on, että hallituksella on tahtotila tehdä ennakoitavaa ja johdonmukaista veropolitiikkaa.”

Suomen talouden nousu edellyttää Kaupin mielestä vahvaa kansankapitalismia. ”Verolinjauksissa on tärkeätä huolehtia, että esimerkiksi rahastot ovat jatkossakin houkuttelevia sijoituskohteita. Rahastoilla on yksittäisiä sijoittajia parempi kyky sijoittaa kasvuyrityksiin, joten niiden avulla voidaan vauhdittaa talouskasvua. Suomalaiset rahastot luovat työtä houkuttelemalla pääomia myös ulkomailta. ”

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat