Kauppi: Suomalainen avoimuus turvataan hallintarekisterissä

Valtiovarainministeriö on tänään perjantaina esittänyt arvopapereiden säilytysmarkkinan avaamista kilpailulle kuten EU:n arvopaperikeskusasetus edellyttää. Finanssialan Keskusliiton (FK) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi pitää hallintarekisteröinnin sallivaa uudistusta tervetulleena, koska nykylain mahdollistama arvopaperikeskusmonopoli ei ole enää pitkään aikaan palvellut Suomen markkinoiden etua.  

​Kilpailun avautumisen myötä sijoittajat, liikkeeseenlaskijat ja säilyttäjäpankit saavat valita palveluntarjoajakseen kotimaisen arvopaperikeskuksen lisäksi jonkin muun eurooppalaisen arvopaperikeskuksen. ”Tarjonnan lisääntyessä sijoittajan valintamahdollisuudet laajenevat ja hintakilpailu tehostuu. Tämä hyödyttää sekä piensijoittajia että ammattimaisesti toimivia sijoittajia”, Kauppi toteaa.

Kauppi on tyytyväinen, että valtiovarainministeriö on sisällyttänyt esitykseensä finanssialan esittämän uuden osakeomistuksen julkisuusmallin, joka pohjautuu Suomessa keskeiseen avoimuuden periaatteeseen.

Kuten valtiovarainministeriö on tänään tiedottanut pankit rakentavat reaaliaikaisen tiedonkeruujärjestelmän, jonka välityksellä kansalaiset voisivat hakea ajantasaiset omistajatiedot suomalaisten yksityishenkilöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistamista suomalaisten yhtiöiden osakkeista. Järjestelmää ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus (PRH). Omistajatiedot saadaan sekä suorilta arvo-osuustileiltä että hallintarekisteröidyiltä tileiltä.

Uuden yleisöjulkisuusmallin rakentaminen vaatii kahden vuoden siirtymäajan. Hallintarekisteröintiä voisivat tarjota vain sellaiset Suomessa toimivat pankit, jotka luovat tietoyhteyden PRH:n käyttöliittymään. ”Uusi järjestelmä helpottaisi muun muassa toimittajien työtä. Omistajatiedot saisi suoraan netin välityksellä eikä niitä enää tarvitsisi henkilökohtaisesti käydä selaamassa arvopaperikeskuksessa Helsingissä kuten nykyisin”, Piia-Noora Kauppi sanoo.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat