Kauppi: Suomalainen vakuutusjärjestelmä perustuu kumppanuuteen

"Suomalainen vakuutusjärjestelmä on rakennettu yksityisen ja julkisen sektorin sekä työmarkkinajärjestöjen kumppanuudella", totesi Piia-Noora Kauppi Finanssiala ry:n kesäjuhlissa. Kauppi kannusti Suomea aktiiviseen rooliin EU:ssa, muttei luovuttamaan kaikkea valtaa Brysseliin.

Kauppi viittasi puheessaan verovaroin rakennettuun hyvinvointijärjestelmään, jota on täydennetty yksityisin vakuutuksin. Myös yksityisissä vakuutuksissa niiden idea perustuu solidaarisuuteen ja keskinäiseen riskien jakoon.

”Toivottavasti tulevassa sote-uudistuksessa tämä toimiva jako julkisen ja yksityisen sektorin välillä saa jatkoa niin, että hyvinvointimallimme säilyy”, Kauppi totesi.

Vahvat sidokset EU:hun – silti narut omissa käsissä

Kauppi vaati Suomen hallitusta ottamaan aktiivisen ja aloitteellisen roolin EU:n kehittämisessä ja vahvistamisessa.

”Pankkiunioni on ollut toimiva ja luonut vakautta, mutta eri maiden pankkijärjestelmien yhteisvastuun lisäämiseen on suhtauduttava erityisen varovasti”, Kauppi sanoi. Niin ikään eläketurvaa koskevat päätökset on pidettävä Kaupin mukaan jatkossakin tiukasti kotimaassa.

”Onneksi Suomessa on edelleen laaja yhteisymmärrys siitä, että Suomen ei ole syytä marginalisoitua EU:ssa.”