Kauppi: Tulevan hallituksen määriteltävä julkinen palvelulupaus

Finanssialan Keskusliiton (FK) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi esittää, että tänään alkavissa hallitusneuvotteluissa tehdään poliittinen linjaus siitä, millaisiin verovaroin kustannettaviin hoivapalveluihin kansalaisilla on oikeus.

​Kauppi toivoo, että keskustan, perussuomalaisten ja kokoomuksen hallitusneuvottelijat tutustuvat ajatushautomo Kalevi Sorsa -säätiön ”Yhteistä ja yksityistä varautumista – vanhusten hoivan tulevaisuus” -raporttiin. Siinä pohditaan eri näkökulmista julkisen ja yksityisen vastuun kumppanuutta vanhuspalveluissa, kun väki vanhenee, hoito huononee ja kulut kasvavat.

Raportin mukaan nykyisin etuuksien saaminen liittyy enemmän kunnan taloudelliseen tilanteeseen kuin oikeuteen hoivaan. Sorsa-säätiön raportissa todetaan, että ihmiset eivät tiedä, mihin ja miten varautua ja miten omaehtoinen varautuminen vaikuttaa julkisen palvelun saamiseen. Epäselvyys aiheuttaa epätietoisuutta ja kansalaiset alkavat epäillä annettujen lupausten kestävyyttä.

Pohjoismaissa julkinen valta vastaa lähtökohtaisesti hyvinvointipalveluista. Kaikki osallistuvat verotuksen kautta palveluiden rahoitukseen ja voivat laskea ainakin jossakin vaiheessa hyötyvänsä palveluista.

Kaupin mukaan nykyisin on laaja yhteisymmärrys, että kansalaisten omaa vastuuta hyvinvoinnin rahoittamisessa pitää lisätä. ”Jokaisen on oltava yhteiskunnan hoivalupauksen piirissä, mutta nyt on löydettävä sopiva työnjako palveluiden julkisen rahoituksen ja oman rahoituksen välillä sekä palveluiden yhdenvertaisuuden turvaamisessa.”

”Oma rahoitus ei saa pienentää kansalaisen oikeutta julkiseen rahoitukseen. Yksityinen varallisuus tukee hyvinvointipalvelujen rahoitusta ja vain yksityistä rahoitusta hyödyntämällä voidaan ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa”, Kauppi painottaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat