Kauppi: Uusi hallitus ottaa hyviä askeleita valtiokapitalismista kansankapitalismiin

Hallituspuolueiden puheenjohtajat Juha Sipilä, Li Andersson, Pekka Haavisto, Anna-Maja Henriksson ja Antti Rinne.

Finanssiala pitää myönteisenä, että Antti Rinteen hallitus ottaa hallitusohjelmassaan askeleita valtiokapitalismista toimiviin pääomamarkkinoihin ja kansankapitalismiin. ”Valtion pörssiomaisuuden myynti on oikea toimenpide. Valtion ei ole välttämätöntä olla omistajana yhtiöissä, joita voidaan hoitaa markkinaehtoisesti muutenkin ja jotka eivät ole huoltovarmuuden kannalta strategisesti keskeisiä. Tärkeää on muistaa piensijoittajien rooli suomalaisessa omistajuudessa ja säilyttää eri sijoitusmuotojen tasapuolinen verokohtelu jatkossakin”, Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi toteaa.

​Kaupin mukaan on viisasta politiikkaa käyttää omaisuuden myyntituotot kannattaviin investointeihin, jotka luovat uusia innovaatioita sekä vahvistavat tuotekehitystä ja tutkimusta. ”Valtion juoksevien menojen kattamiseen myyntituottoja ei pidä käyttää”.

Kauppi pitää hyvänä, että hallitus lupaa kehittää kotimaisia pääomamarkkinoita ja laatia kotimaisen omistamisen ohjelman. ”Nyt on todellakin tärkeää vahvistaa talouskasvua löytämällä keinoja lisätä, monipuolistaa ja tasa-arvoistaa suomalaista omistajuutta. Keskeisiä keinoja ovat yritystoiminnan sääntelyn sujuvoittaminen ja työmarkkinoiden uudistaminen. Verotuksen on myös kannustettava yrittäjyyteen ja työntekoon.”

Suomalainen finanssiala, mukaan lukien työeläkeala ja yleishyödyllinen säätiökenttä, ovat olleet huolissaan uudesta lähdeverosta, joka iskisi ulkomaisten rahastojen saamien osinkojen lisäksi kotimaisiin työeläkeyhtiöihin ja sijoitusrahastoihin. ”Arvostamme uuden hallituksen linjausta, että lähdeverosta ei tehty hätiköityä päätöstä, vaan asian selvittämistä jatketaan. Lähdeveron vaikutuksista muun muassa työeläkemaksuihin ja sijoitusrahastojen toimintaan on erilaisia asiantuntija-arvioita. Selvitystyötä varten on tärkeä asettaa työryhmä”, Kauppi ehdottaa.

Kauppi pitää tärkeänä, että jatkoselvittelyssä tarkastellaan huolella uuden lähdeveron vaikutuksia kotimaisten sijoitusrahastojen vetovoimaan. ”Tällä hetkellä viidennes suomalaisrahastojen noin 110 miljardin euron pääomasta on ruotsalaisia varoja. Tämä tuo Suomeen tuloja. Jos sijoitusten tuottoja heikennetään, ne liikkuvat liukkaasti yli rajojen pois Suomesta.”

Kauppi pitää tärkeänä, että uusi hallitus lisää lainsäädäntövalmistelun ja lobbauksen avoimuutta. ”Kestäviä päätöksiä syntyy, kun eri asiantuntija- ja intressitahoja kuullaan ennen lopullista päätöksentekoa. Esimerkiksi lähdeveron vaikutusten arviointiin on viisasta ottaa mukaan parhaat asiantuntijavoimat tiedemaailmasta sekä toimialat, joihin mahdollinen vero kohdistuisi. On myös hienoa, että hallitus aikoo luoda Suomeen lobbaukseen liittyvän avoimuusrekisterin.”