Kauppi: Uusi työmarkkinamalli ja työaikajärjestelyt ykkösasioita tulevana syksynä

Finanssialan Keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin mukaan Hyvinvoiva finanssiala -hanke antoi hyvän pohjan ensi syksyn työehtosopimusneuvotteluille. Finanssialan työntekijäliittojen ja työnantajan yhteisen työn tuloksia on nyt saatava käytäntöön. Finanssialan Uutismajakka haastattelee kevään aikana kaikkien finanssialan työmarkkinaosapuolten johtajat.

Mikä on mielestäsi ajankohtaista työmarkkinoilla juuri nyt?

Olemme siirtymässä keskitetyistä työmarkkinaratkaisuista liittokohtaiseen sopimiseen. On tärkeää, että uusi malli tukee maamme talouden tervehdyttämistä, kasvua ja työllisyyttä. Syksyn neuvottelukierrokseen kohdistuvat suuret odotukset.

Työehtosopimusten sisältöjen osalta keskiöön nousevat työaikakysymykset. Alan yhtiöillä on halu parantaa asiakkaiden palvelua; se on myös työntekijöiden intressi. On selvää, että palvelua halutaan yhä enemmän myös muulloin kuin virastoaikaan.

On suuri haaste, miten työelämä muuntuu tarjoamaan palveluja iltaisin ja viikonloppuisin. Alalla on jo sovittu uusia työaikajärjestelyjä, joiden tulosten hyödyntämistä tulee laajentaa. Kysymys on ajankohtainen myös valtakunnan tasolla, sillä työaikalainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan.

Lisäksi pidämme tulevalla neuvottelukierroksella tärkeinä asioina paikallisen sopimistoiminnan lisäämistä, palkkakeskustelumallin kehittämistä ja työrauhaa. Yksityiskohtaiset neuvottelutavoitteet asetetaan myöhemmin.

Miksi pidät yhteistyötä palkansaajajärjestöjen kanssa tärkeänä? Millaisia odotuksia sinulla on yhteistyöltä?

Hyvinvoiva finanssiala -hankkeessa saatiin hyviä kokemuksia siitä, millaisin keinoin kilpailukykyä voidaan parantaa niin että siitä hyötyvät sekä työntekijät että työnantajat. Tulevana syksynä on keskityttävä siihen, miten näitä hyviä käytäntöjä saadaan vietyä eteenpäin ja työehtosopimuksiin. Lisäksi alan yritysten on voitava sopia paikallisesti parhaista käytännöistä. Tässä kaivataan liittojen tukea työpaikoilla oleville luottamushenkilöille. Toivon niiden valavan jäsenistöön uudistusmieltä ja rohkeutta!

Mitä toivoisit näkeväsi tulevaisuuden työelämässä?

Työntekijöillä on oltava työelämässään riittävästi vapautta niin, ettei kytätä ja liikaa puututa heidän työhönsä. Se on asiantuntijatyössä erittäin olennaista. Myös uudistuminen on erittäin tärkeää – eli otetaan rohkeasti uusia asioita käyttöön. Asiantuntemus vanhenee nopeasti, ellei sitä jatkuvasti tietoisesti ylläpidä. On uskallettava hylätä vanhat käytänteet, jos aika on ajanut niistä ohi ja koetettava uusia. Jos menee metsään, niin on ainakin yritetty.

Millaisena Hyvinvoiva finanssiala -hanke näyttäytyy maailmalta katsoen?

Hanke on Euroopan tasolla ainutlaatuinen. Voimme suomalaisina finanssialan edustajina röyhistellä rintaamme maailmalla siitä, että mahdumme samaan pöytään pohtimaan, miten yhdessä kehittäisimme työelämää ja tekisimme siitä tehokkaampaa ja kilpailukykyisempää mutta samalla työntekijöiden hyvinvointia parantavaa. Olemme tässä suhteessa edelläkävijöitä. Toivottavasti pysymme kehityksen kärjessä myös jatkossa.