Kesäkuu tuo laajalti lisäturvaa liikenteeseen – esimerkiksi vuokrattavat sähköpotkulaudat ja kilpailukäytössä olevat moottoriajoneuvot tulevat nykyistä laajemmin liikennevakuutuksen piiriin

Vuokrattavat sähköpotkulaudat tulevat liikennevakuutuksen piiriin painosta ja nopeudesta riippumatta. Kuva: Shutterstock
  • Liikennevakuutuslaki uudistuu 1.6.2024 alkaen. Tärkein kuluttajaa koskeva muutos on sähköisten liikkumisvälineiden liittäminen lakisääteiseen vakuutukseen.
  • Uuden lain myötä liikennevakuutettavia ovat kaikki liikkumisvälineet, jotka kulkevat moottorin avulla nopeammin kuin 25 km/h tai joiden paino ylittää 25 kg.
  • Myös vuokrattavat sähköpotkulaudat tulevat liikennevakuutuksen piiriin painosta ja nopeudesta riippumatta. Jatkossa kaikki kilpailu- ja harjoituskäytössä olevat moottoriajoneuvot on liikennevakuutettava.
  • Vuokralautojen vakuutusturva on rajattu: Vahingon sattuessa vakuutus korvaa kuljettajalle ainoastaan sairaanhoitokulut. Muille kuin kuljettajalle aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot korvataan liikennevakuutuksen yleisten periaatteiden mukaan, jolloin korvausta maksetaan myös muun muassa ansionmenetyksestä.

Sähköisten liikkumisvälineiden käyttö on yleistynyt vauhdilla, ja samalla ovat lisääntyneet myös eri liikkumisvälineillä ajetut onnettomuudet. Julkiseen keskusteluun ovat nousseet etenkin sähköpotkulautailusta johtuneet tapaturmat. Vakuuttaminen parantaa vuokrattavien sähköpotkulautojen aiheuttamista vahingoista kärsineiden asemaa.

Liikennevakuutuksen vakuutusturvan laajeneminen tietää muutoksia monien liikkujien ja erityisesti vuokrausyritysten arkeen. Sähköpotkulautoja vuokraavien yritysten tulee hankkia laudoilleen liikennevakuutus.

”Liikennevakuutuslain muutoksen lähtökohtana on, että sivullisille aiheutuneet vahingot korvataan täysimääräisesti. Lakisääteinen liikennevakuutus kattaa sähköpotkulaudan kuljettajan osalta sairaanhoitokulut, joten uudistus parantaa sekä kuljettajan että sivullisten asemaa liikenneonnettomuuksissa”, toteaa Finanssiala ry:n (FA) juristi Mona Redsven.

Jatkossa kaikki kilpailu- ja harjoituskäytössä olevat moottoriajoneuvot on liikennevakuutettava. Laista poistettiin kohta, jonka mukaan vakuutus ei ole voimassa eristetyillä kilpailualueilla. Moottoriajoneuvokilpailuja koskeva uudistus varmistaa, että kilpailun yleisöllä tai esimerkiksi maastossa kilpailureitille vahingossa eksyvillä ulkoilijoilla on kaikissa onnettomuustilanteessa vakuutuksen tuoma turva.  Lakiuudistus kuitenkin kaventaa liikennevakuutuksen tuomaa turvaa kuljettajan osalta. Kilpailuissa tai kilpailuun tähtäävässä ohjatussa tai valvotussa lajiharjoittelussa tapahtuvassa onnettomuudessa kuljettajan omia vahinkoja ei korvata liikennevakuutuksesta, eli kuljettajapaikkasuoja ei ole voimassa. Täydentävää turvaa tuovat vapaaehtoiset tai kilpailulisenssien edellyttämät vakuutukset, jotka kattavat kuljettajan omat henkilövahingot.

Liikennevakuutusturva koskee myös nopeus- tai painorajan ylittäviä senioriskoottereita, joita esimerkiksi liikuntarajoitteiset käyttävät arjessa liikkumisen apuna.

Jos sähköpyörätuoli tai muu vastaavanlainen kevytrakenteinen liikkumisväline on hankittu lääketieteellisin perustein yksinomaan vammaisten käyttöön tarkoitetuksi liikkumisen apuvälineeksi terveydenhuollon toimesta tai suosituksesta, sille ei tarvitse ottaa liikennevakuutusta. Jos vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettu liikkumisväline aiheuttaa vahingon, korvauksista huolehtii Liikennevakuutuskeskus. Kolmansille osapuolille korvataan sekä henkilö- että omaisuusvahingot, ja lisäksi vahingon aiheuttaneelle korvataan tämän omat henkilövahingot.

Kannattaa selvittää omasta vakuutusyhtiöstään, onko ryhdyttävä toimenpiteisiin. Yksityiskohtaisempia tietoja liikennevakuutusuudistuksen vaikutuksista voi lukea Liikennevakuutuskeskuksen kotisivuilta.  

LVM:n työryhmä tarkastelee muun muassa mikroliikkumisen promillerajaa

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan hallituksen esitystä mikroliikkumista ohjaavasta lainsäädännöstä. Työryhmän toimikausi päättyy 31.8.2025. Sen tehtävänä on arvioida, millaista sääntelyä tarvitaan, jotta kevyillä sähköajoneuvoilla liikkuminen on jatkossa mahdollisimman turvallista. Työryhmä tarkastelee muun muassa mikroliikkumisen promillerajaa ja sen valvontaa sekä sähköpotkulautailun liikennesääntöjen yhtenäistämistä.

FA pitää hyvin tärkeänä, että sähköpotkulautaonnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi käytetään myös sääntelyn tarjoamia keinoja.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan