Kesäkuussa sijoitusrahastoihin uutta pääomaa lähes 750 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin kesäkuussa nettomääräisesti 749 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lisäksi positiivisen markkinakehityksen myötä rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi kuun lopussa 82 miljardiin euroon.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin pitkän koron rahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 286 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 238 miljoonaa euroa ja osakerahastoihin 220 miljoonaa euroa. Sen sijaan lyhyen koron rahastot menettivät pääomia kun niistä lunastettiin nettomääräisesti 59 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät, kesäkuu 2014 Nettomerkinnät, tammi-kesäkuu 2014 Pääoma 30.6.2014
Osakerahastot 220 1 011 31 071
Yhdistelmärahastot 238 1 303 12 548
Pitkän koron rahastot 286 2 483 25 617
Lyhyen koron rahastot -59 -1 063 11 062
Vaihtoehtoiset rahastot 64 136 1 687
Yhteensä 749 3 870 81 985

Kesäkuun alussa EKP laski ohjauskorkonsa historiallisen matalalle tasolle 0,15 prosenttiin, minkä lisäksi talletuskorko laskettiin ensimmäistä kertaa negatiiviseksi -0,10 prosenttiin. Päätösten jälkeen lyhyet markkinakorot ovat laskeneet jo entisestään matalilta tasoiltaan. Lyhyen koron rahastojen tuotot ovat jääneet viime kuukausina vaatimattomiksi ja rahastot ovat menettäneet pääomia yhtäjaksoisesti jo 6 kuukautta peräkkäin, yhteensä noin miljardi euroa.

Osakerahastot ja pitkän koron rahastot ovat sen sijaan menestyneet paremmin. Keskeiset osakeindeksit ylsivät kesäkuussa jälleen uusiin ennätyslukemiin Yhdysvalloissa. Pitkään jatkunut kurssinousu alkaa näkyä korkeahkoina arvostustasoina, mutta toisaalta makrotalouden parantuneet luvut, kuten vahva työllisyysdata, yhdessä elvyttävän rahapolitiikan kanssa tukevat edelleen riskipitoisempia sijoituksia.

”EKP:n kesäkuussa tekemät päätökset otettiin positiivisesti vastaan markkinoilla: osakekurssit nousivat ja yrityslainojen luottoriskilisät kapenivat. Osa EKP:n toimista konkretisoituu kuitenkin vasta myöhemmin, kun ensimmäinen kohdennettu pitkäaikainen rahoitusoperaatio toteutetaan syyskuussa. Päätökset kuitenkin lisäsivät odotuksia keveän rahapolitiikan jatkumisesta, mikä tukee osakesijoituksia”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, kesäkuu 2014 Nettomerkinnät, tammi-kesäkuu 2014 Pääoma 30.6.2014 12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi 14 -322 4 574 30,01 %
Pohjoismaat 56 284 3 860 26,55 %
Eurooppa 47 -11 5 551 20,57 %
Pohjois-Amerikka 82 754 3 752 17,71 %
Japani 5 26 530 3,95 %
Tyynenmeren alue 2 -3 193 7,25 %
Kehittyvät markkinat -58 -72 5 681 7,44 %
Maailma 107 298 5 905 17,32 %
Toimialarahastot -35 57 1 024 21,40 %
Yhteensä 220 1 011 31 071

Osakerahastoista kesäkuussa parhaiten tuotti vuoden aikajänteellä Suomeen sijoittava osakerahastoluokka 30,0 prosentin vuosituotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,3). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen ulkopuoliset luokitellut yrityslainat, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 209 miljoonaa euroa. Sen sijaan euroalueen valtionlainoihin sijoittavista rahastoista lunastettiin 101 miljoonaa euroa.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista kesäkuussa menestyi parhaiten euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 12,0 prosenttia ja Sharpen luku 8,2.

Pitkän koron rahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, kesäkuu 2014 Nettomerkinnät, tammi-kesäkuu 2014 Pääoma 30.6.2014 12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR -101 -9 5 210 7,57 %
Luokitellut yrityslainat EUR 68 913 9 323 6,36 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR -9 -165 2 272 12,01 %
Valtioriski maailma 0 -38 209 0,24 %
Luokitellut yrityslainat maailma 209 871 4 465 3,84 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma 67 184 1 633 8,84 %
Kehittyvät markkinat 51 726 2 504 5,44 %
Yhteensä 286 2 483 25 617

Noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo on sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien noin 30 miljardia euroa, eli 38 prosenttia koko rahastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 32 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä on yhteensä noin 518 kpl.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat