Kestävä investointi tulevaisuuteen

Taistelu ilmastonmuutosta vastaan on investoimista kestäviin kohteisiin. Finanssiala ry:n jäsenyritykset ovat sitoutuneita konkreettisiin toimiin, joilla saavutetaan kestäviä, eettisiä ja taloudellisia ratkaisuja.

Sijoitustoiminnalla pystytään edistämään ilmastotyötä merkittävästi. Vakuutuslaitokset, pankit ja muut rahoitusalan yritykset ovat sisäistäneet vastuullisuuden tärkeäksi osaksi toimintaansa. Kun vastuulliset ja ilmastoystävälliset ratkaisut merkitsevät pitkällä aikavälillä hyvää tuottoa, rahoituskohteiden valinta on helppoa.

”Euroopan komissio arvioi, että ilmastonmuutokseen varautumiseen tarvitaan vuosittain 270 miljardin euron sijoituksia uusiutuvaan energiaan ja erilaisiin kestäviin ratkaisuihin. Huomattava osa summasta tulee yksityiseltä sektorilta”, Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari muistuttaa.

Toimenpiteisiin sitoutuja

Finanssiala ry on tehnyt useita kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia. Viimeisin on indikaattoristo, jolla mitataan finanssialan yritysten ilmastonmuutosta ehkäisevää toimintaa. Kolme aikaisempaa ovat liittyneet taloushallinnon prosesseihin, ajoneuvorekisterin ja liikennevakuutuksen uudelleenjärjestämiseen sekä terveydenhuollon asiakirjojen organisointiin.

”Vakuutusyhtiöt ovat olleet jo pitkään huolissaan siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa vakuuttamiseen. Viime vuosina sijoittaminen on tullut keskiöön, mikä on korostanut finanssialan muiden sektorien merkitystä.”

Kivisaaren mukaan esimerkiksi ajoneuvorekisterin automatisoinnilla ja taloushallinnon organisoinnilla saatiin pois turha paperin liikuttelu, jonka avulla säästetään myös ajokilometreissä.

”Eihän sähköinen liikenne ole täysin päästötöntä, mutta näillä ratkaisuilla on saatu vähennettyä merkittävästi päästöjä. Toimet parantavat prosessien tehokkuutta. Samoin on tapahtunut terveydenhuollon asiakirjojen organisoinnissa.”

Uusi indikaattoristo on suositusluontoinen.

”Keväällä 2018 vahvistettu ja hyväksytty mittaristo selvittää muun muassa miten toimimme sijoittajana ja maksujen välittäjänä sekä vahingontorjunnassa. Suosittelemme, että jäsenyrityksemme raportoisivat näistä asioista.”

EU-tason toimia

Finanssiala ry tukee Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Euroopan komission kestävän rahoituksen korkean tason asiantuntijaryhmä High-Level Expert Group on Sustainable Finance teki vuosina 2017–2018 toimenpideohjelman, jonka toteutumista seurataan alkuvuodesta 2019 lähtien. Kivisaari oli mukana ryhmässä, ja hänet valittiin äskettäin myös yritysten tilinpäätösraportointia EU:ssa kehittävän ajatushautomon ohjausryhmään, jonka työn ytimessä on kestävän kehityksen rahoituksen edistäminen.

”Finanssiala omassa työssään on marginaalinen tekijä ilmastonmuutoksessa, mutta se toimii vipuvarrella rahoittajana ja vakuuttajana. Tehtävämme on pitää painetta yllä, että ilmastoasia pysyy esillä.”

Finanssiala ry oli aloitteellinen, kun Elinkeinoelämän keskusliitto esitti, että EU:lla pitää olla sitova hiilibudjetti.

”Hiilibudjetti on esillä EU-parlamenttivaaleissa, joista tulee toivottavasti ilmastovaalit. Konkreettinen toiminta auttaisi sijoittajia seuraamaan, mihin ollaan menossa.”


Uutisen on kirjoittanut Outi Rantala. Kirjoitus on alun perin julkaistu Helsingin Sanomien ilmastoliitteessä, jonka on tehnyt Content House