Kestävän rahoituksen työmaalla valetaan perustuksia tulevaisuuden Euroopalle

Kuva: Shutterstock
  • Finanssiala tukee EU:n kestävän rahoituksen sääntelyhankkeiden tavoitteita sekä taksonomian eli kestävyysluokitusjärjestelmän luomista unionin finanssimarkkinoille.
  • FA kannattaa taksonomian kehittämistä edelleen, ympäristötavoitteet edellä. Taksonomiassa on jatkossakin keskityttävä vertailtavuuden parantamiseen, ja pidettävä kiinni tiedeperustaisuudesta ja kriteerien käyttökelpoisuudesta.

Pohjoismaiset pankkiyhdistykset järjestivät keskiviikkona 29.6.2022 keskustelutilaisuuden EU:n taksonomian seuraavista askelista Climate Bonds Initiative -järjestön johtajan Sean Kidneyn vetämänä. Keskustelijoina olivat europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen (EPP) ja Paul Tang (S&D).  Molemmat ovat olleet näkyvässä roolissa parlamentin kannanmuodostuksessa kestävän rahoituksen sääntelyhankkeisiin; Pietikäinen taksonomiassa ja Tang eurooppalaisessa vihreässä joukkolainastandardissa.

Kestävän rahoituksen sääntelyä on tehty EU:ssa nopealla aikataululla ja massiivisella volyymilla. Sean Kidney kuvasi tilannetta rakennustyömaaksi, jossa rakennetaan toivomaamme tulevaisuuden kestävää Eurooppaa. Finanssialalle sääntelyä on jo saatettu voimaan. Viime viikolla parlamentti ja neuvosto pääsivät sopuun uudesta kestävyysraportointidirektiivistä.

”Kaikki palaset pitää saada kohdalleen: data, taksonomia, tiedonantovelvoitteet. Finanssialalla tärkeää on myös sijoitusneuvonnan ja varainhoidon sekä riskienhallinnan ja vakavaraisuuden sääntely”, Pietikäinen summasi.

Finanssialan johtajuuden ja erityisesti pitkällä aikahorisontilla toimivien institutionaalisten sijoittajien, kuten työeläkeyhtiöiden, nähtiin olevan avainroolissa. Alan vastuullisuudessa johtavat yritykset ovat kirittäneet paitsi alan toimintatapoja, myös EU:n sääntelykehikon kunnianhimon tasoa.

”Sääntelyllä tuskin koskaan johdetaan muutosta etunenässä. Sen sijaan sillä voidaan huolehtia, että myös peränpitäjien rimaa nostetaan”, Tang arvioi. ”Käymme läpi systeemistä murrosta, josta ei tule valmista yhdessä yössä. Jatkossa yritysten toiminnan keskiöön nousevat tuottojen ohella ihmiset ja ympäristö. Tarvitsemme finanssialaa edelleen kirittämään tätä muutosta.”

Komissio arvioi parhaillaan finanssialan tarpeisiin laaditun EU:n ympäristökestävyyttä koskevan luokittelujärjestelmän eli taksonomian laajentamista. Se on saanut esitykset niin yhteiskunnallisesta taksonomiasta kuin nykyisen taksonomian laajentamisesta siirtymävaiheen toimintoihin sekä ympäristön kannalta vähämerkityksisiin toimialoihin.

Molemmat mepit korostivat taksonomian tulevaisuudessa siirtymään keskittymisen tärkeyttä. Myös finanssialan yhtiöille on koko ajan tärkeämpää, että asiakkaiden ja sijoituskohteiden uskottavat suunnitelmat ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siirtymään varautumiselle ovat olemassa. Katseen on oltava tulevaisuudessa.

Myös olemassa olevan taksonomian sisällöstä neuvotellaan edelleen. Europarlamentti äänestää tulevalla viikolla komission esityksestä lisätä taksonomiaan kriteerit ydinvoimalle ja maakaasulle. Sekä Pietikäinen että Tang ovat esityksen näkyviä vastustajia. Äänestyksestä odotetaan erittäin tiukkaa.

”Rahoittajat eivät luokittele ydinvoimaa tai maakaasua tällä hetkellä kestäviksi sijoituksiksi. On vaikea nähdä, että tämä muuttuisi, vaikka ne lisättäisiin taksonomiaan”, Pietikäinen arvioi. ”Komission esitys ei luultavasti lisää näiden energiamuotojen rahoitusmahdollisuuksia, mutta vahingoittaa taksonomian uskottavuutta sijoittajien silmissä.”

Toisaalta komission esitys ja sitä edeltäneet poliittiset taistot voidaan nähdä myös osoituksena vihreän rahoituksen merkityksestä. Kaikki haluavat mukaan vihreään kelkkaan.

”Taksonomia on suurin hitti sitten The Beatlesin”, Sean Kidney summasi.