Kestävän sijoittamisen määrittely nytkähti EU:ssa eteenpäin

Euroopan parlamentti on äänestänyt kannastaan asetukseen, jossa luodaan kriteerejä kestäviksi kutsutuille sijoituskohteille. Varsinainen lainsäädäntötyö on vielä varsin kesken. Kriteereillä on tarkoitus määrittää millaisia ovat ympäristön kannalta kestävät sijoituskohteet.

Parlamentti hyväksyi aloitteen 316 äänellä. Ryhmänsä EPP:n pääneuvottelijana aloitteessa toimi Sirpa Pietikäinen. Ehdotus koskee mahdollisesti tulevaisuudessa kestäviä sijoitustuotteita tarjoavia yrityksiä.

”Finanssiala on jo pitkään kannattanut kestävien sijoituskohteiden määrittelyn yhdenmukaistamista. Uudistus toivottavasti helpottaa myös jäsentemme sijoituspäätösten tekemistä”, sanoo Finanssiala ry:n (FA) asiantuntija Elina Kamppi.

Parlamentin äänestyksen jälkeen myös Eurooppa-neuvosto muodostaa kantansa aiheesta. Lopulta parlamentti ja neuvosto yhteensovittavat näkemyksensä lakitekstiksi.

”Tämänpäiväinen äänestystulos ei siis vielä määritä lopullista lainsäädäntöä. Tänään vain varmistuu, millaisella kärjellä parlamentti lähtee kestävän rahoituksen kriteerejä ajamaan eteenpäin”, Kamppi toppuuttelee.

Esitys kestävän sijoittamisen määritelmistä perustuu kestävää rahoitusta pohtineen korkean tason asiantuntijaryhmän suosituksiin. Finanssialaa ryhmässä edusti FA:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.