”Kestävän talouspolitiikan vastuu on jäsenmailla”

Finanssiala ry:n kyselyyn vastanneet puoluejohtajat ovat yhtä mieltä siitä, että jokaisella EU-maalla on v astuu omasta talouspolitiikasta an ja taloutensa kestävyydestä . Yhteisvastuuta talous- ja raha-asioissa ei voi lisätä, ellei riskejä ensin vähennetä ja markkinakurista pidetä kiinni.

​Keskustan Juha Sipilän mielestä EMU:n uudistamisessa on toimittava nyt, kun näköpiirissä ei ole välitöntä kriisiä.

”Pankkiunioni on saatettava loppuun ilman yhteisvastuun holtitonta kasvattamista. Yhteiseen talletussuojaan siirtyminen edellyttää toimenpiteitä pankkisektoreiden riskien vähentämiseksi.”

Myös SDP:n puheenjohtajaa Antti Rinnettä kyselyssä tuuraava Ville Skinnari sanoo, että Suomen tulee toimia pankkiunionin loppuunsaattamiseksi, jotta pankkien ja valtioiden välinen kohtalonyhteys saadaan katkaistua. Skinnarin mukaan edellytykset tälle ovat viime vuosina kohentuneet.

”Pankkien vakavaraisuus on parantunut, ja ongelmaluottojen määrä pankkien taseissa on paikoin vähentynyt.”

Sekä sinisten Sampo Terho että RKP:n Anna-Maja Henriksson muistuttavat, että tiettyjen jäsenvaltioiden taloudellinen tilanne on edelleen riskialtis ja epävakaa.

”Ennen kuin riskit jaetaan, niitä on pienennettävä. Muuten kannustimet pienenevät ja vastuulliset maat on pakotettu maksamaan koko laskun”, Henriksson sanoo.

Sinisten Terho ehdottaa luotavaksi mekanismia, jolla jäsenmaa voisi erota eurosta ilman velvollisuutta erota koko unionista.

”Sijoittajanvastuun toteuttamiseksi tarvitaan lisäksi velkajärjestelymekanismi maksukyvyttömyyteen joutuneiden ongelmamaiden varalle.”

Samoilla linjoilla ovat kokoomuksen Petteri Orpo ja kristillisdemokraattien Sari Essayah. Orpon mielestä yhteisvastuuta talous- ja raha-asioissa ei voi lisätä, ellei riskejä ensin vähennetä ja markkinakurista pidetä kiinni.

”Yhteisvastuuta voidaan lisätä, kunhan pankit saadaan noudattamaan samoja sääntöjä.”

Essayahin mielestä riskien jakamisen ennakkoehtona täytyy olla riittävä riskien vähentäminen. Ennen pankkien yhteistä talletussuojaa pankit on saatettava kuntonsa puolesta samalle lähtötasolle. Perussuomalaisten Jussi Halla-aho taas tyrmää koko yhteisvastuun.

”Muodollista tai tosiasiallista yhteisvastuullisuutta ei pidä hyväksyä”, Halla-aho summaa.

Vastuun ja vastuuttomuuden välillä on vaihtoehtoja

Vasemmistoliiton Li Andersson oli puoluejohtajista ainoa, joka oli eri mieltä väitteestä, että EMU:n kehittämisessä on nojattava markkinakuriin ja korostettava jäsenmaiden omaa vastuuta.

Anderssonin mielestä EMU:n perusongelma on, että erilaiset taloudet on koottu yhteisen rahapolitiikan alle ilman yhteistä finanssipolitiikkaa. Oikea-aikainen ja oikein mitoitettu suhdannepolitiikka on tehty lähes mahdottomaksi.

”Jäsenmailla on varsin vähän talouspoliittista liikkumavaraa, etenkin laskusuhdanteessa”, Andersson sanoo.

Vihreiden Pekka Haavisto muistuttaa, että täydellisen yhteisvastuun ja vastuuttomuuden väliin jää paljon vaihtoehtoja. Haaviston mielestä jäsenmailla on säilytettävä ensisijainen vastuu hyvästä taloudenpidosta ja omasta menestyksestä.

”Silti voi olla kokonaisuuden ja itsemmekin kannalta viisasta, että autamme esimerkiksi maita, jotka kohtaavat taantuman silloin kun muilla menee hyvin tai autamme taloudellisesti heikompia maita tekemään tarvittavia uudistuksia talouksien vahvistamiseksi. Yhteisvastuullisen rahoituksen ehdoksi voidaan asettaa esimerkiksi tarvittavien uudistusten toteuttaminen ja sovittu taloudenpito”, Haavisto sanoo.

FA lähetti eduskuntapuolueiden puheenjohtajille joukon hallitusohjelmatavoitteisiinsa liittyviä kysymyksiä. Kysymykset käsittelevät samoja teemoja kuin Finanssialan Kasvun eväät -kumppanuusohjelman kirjoitukset. Kainalojutussa kerromme Finanssialan kannan aiheeseen sekä poimintoja OP Ryhmän pääjohtajan Timo Ritakallion kumppanuuskolumnista.