Kestävyysraportoinnin standardit ja tulevaisuuden suunnitelmat – seuraa webinaareja 14. ja 18. tammikuuta

Webinaareissa muun muassa julkaistaan työryhmän alustavia tuloksia muun kuin taloudellisen raportoinnin suosituksista. Kuva: Shutterstock.com

EFRAG Labin EU:n muun kuin taloudellisen raportoinnin standardia valmisteleva työryhmä järjestää 14. tammikuuta kello 10–13 keskustelutilaisuuden, jonka fokuksessa on erityisesti Pohjoismaat. 18. tammikuuta järjestettävän webinaarin aiheena taas ovat finanssialan instituutiot. Webinaareissa muun muassa julkaistaan työryhmän alustavia tuloksia muun kuin taloudellisen raportoinnin suosituksista.

Finanssiala ry on mukana järjestämässä tilaisuuksia, joissa julkaistaan työryhmän alustavat tulokset: ylätason suositukset siitä, miten muu kuin taloudellinen raportointi EU:ssa voitaisiin standardoida ja non-financial reporting -direktiivi (NFRD) päivittää. Tulosten esittelyn jälkeen joukko panelisteja pohtii esitystä ja sidosryhmillä on mahdollisuus kommentoida alustavia ehdotuksia. Tilaisuudet ovat englanninkielisiä.

Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) osallistuu IFRS-standardien laadintaan valmisteluvaiheessa ja valmistelee EU:n komissiolle niiden käyttöönottoa. Se on komission tärkein tekninen neuvonantaja kirjanpitoasioissa.

Lue lisää ja ilmoittaudu.

14. tammikuuta tilaisuuden ohjelma