Kevyet hormit – raskaat vahingot

Tulipaloja aiheuttaville kevythormeille ryhdytään kehittämään
säännöksiä, joiden myötä paloturvallisuus nousee. Eurooppalainen
standardointijärjestö CEN on hiljattain ottanut kevythormien rakenteiden
sääntelyn omalle työlistalleen. Vakuutusyhtiöt ovat puhuneet kevyitä
savupiippuja koskevan sääntelyn puolesta jo pitkään niiden aiheuttamien
monien tulipalojen vuoksi.

​Kevythormit ovat aiheuttaneet Suomessa useita satoja tulipaloja. Puulämmitteisissä saunoissa erityisen suosittuja kevyitä savupiippuja koskevat nykyiset normit eivät ole riittäviä suomalaisiin oloihin. Nykyisten standardien mukaan riittää, että kevythormit eivät aiheuta syttymisvaaraa rakenteissa, kun hormeihin johdetaan 700 °C lämpöistä savukaasua. On havaittu, että jotkut kiukaat tai muut tulisijat kuitenkin tuottavat savukaasuja, joiden lähtölämpötila on jopa 1 000 °C.

Pelkkä kuuma lähtölämpötila ei vielä aiheuta yksinään ongelmia, vaan katon – tarkemmin sanoen ylä- ja välipohjien – eristys. Nykyisten standardien mukainen kevythormi kuumenee eristyksen sisällä niin voimakkaasti, että se on vaarassa sytyttää ympärillä olevat rakenteet ja eristysmateriaalin tuleen. Suomessa katoissa käytetään paksuja eristeitä, minkä seurauksena kevythormien lämpötila eristyksen sisällä nousee standardien määrittämiä arvoja korkeammaksi.

Kevyiden savupiippujen asennusohjeissa ilmoitetaan vähimmäisetäisyys palaviin materiaaleihin, joka on todettu liian pieneksi, kun kevythormi johdetaan paksun eristyskerroksen läpi ja se liitetään todella kuumia savukaasuja tuottavaan tulipesään – vaikkapa kiukaaseen. Tutkimusten mukaan kevythormi saattaa kestää esimerkiksi lyhyempää saunomista kuumenematta liikaa, mutta kun kiuasta lämmittää pitkään vaikkapa juhannuksen kunniaksi, nousee savupiipun lämpötila vaarallisen korkeaksi.

Kuluttajien kannalta edistysaskel on merkittävä, sillä rakennuksiin ei missään nimessä pitäisi päätyä turvallisuudelle vaarallisia savupiippuja.