KKV: Rinteen malli on omiaan Euroclearin monopolille

Kilpailu- ja
kuluttajavirasto KKV moittii valtiovarainministeriön tekemää
arvopaperikeskusasetukseen liittyvää lakiesitystä monopolin selkeästä
suosimisesta. Sen mukaan laarimaisen hallintarekisteröinnin kielto estää
arvopaperikeskusten välisen kilpailun – ja pönkittää Euroclearin asemaa
Suomen markkinoilla.

EU:n arvopaperikeskusasetus vaatii jäsenmaita sallimaan kansalaisilleen sekä Suomessa nyt käytössä olevan suoran omistuksen mallin että hallintarekisterimallin. Suomen valtiovarainministeriö taas vetoaa esityksessään siihen, että arvopaperikeskusasetuksessa on artiklassa 38(5) mahdollistettu kansallinen poikkeama tähän vaatimukseen. Neuvoston oikeuspalvelu on pitänyt tätä tulkintaa EU:n perussopimusten vastaisina.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mielestä valtiovarainministeriön ehdottaman poikkeussäännön soveltaminen Suomessa tulee myös todennäköisesti toimimaan esteenä ulkomaisten toimijoiden pääsylle Suomen selvitys- ja säilytyspalveluiden markkinoille.

Liikkeeseenlaskijoille VM:n lakiluonnoksessa asetetaan vaatimus ylläpitää luetteloita asiakaskohtaisesti erotelluista suomalaisten sijoittajien omistuksista. Se nostaa kustannuksia, koska useimmiten tämä palvelu joudutaan ulkomaisissa arvopaperikeskuksissa rakentamaan yksilöllisesti suomalaista liikkeeseenlaskijaa varten.

KKV:n mukaan tämä on omiaan johtamaan siihen, että arvopaperikeskusasetuksen keskeinen tavoite – arvopaperin liikkeeseenlaskijan oikeus vapaasti valita käyttämänsä arvopaperikeskus – ei käytännössä toteutuisi ja Euroclear Finland Oy:n monopoli säilyisi.

KKV toteaa lausunnossaan, että esityksen mukaisella kansallisella mallilla luodaan tosiasiallisia esteitä kilpailulle yleisöjulkisuuden toteuttamiseksi.