Kolme finanssijättiä kiskoo sateenkaarilipun salkoon – henkilöstön tietoa lisätään

Pride-viikolla kolme finanssiyritystä liputtaa avoimesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta. Kotimaisista finanssiyrityksistä Varma, Nordea, OP Helsinki ja Pivo ovat Helsinki Priden virallisia yhteistyökumppaneita. Ulkoisen näkyvyyden lisäksi kaikki yhtiöt keskittyvät henkilöstön tietoisuuden lisäämiseen sisäisin koulutuksin ja keskusteluin. Tähtäimessä on yhdenvertaisempi työelämä.

Nordea on laatinut henkilöstölleen sisäisen koulutuksen, joka lisää tietoutta seksuaalivähemmistöistä sekä sukupuolten moninaisuudesta ja auttaa ottamaan vähemmistöt paremmin huomioon sekä työyhteisössä että asiakaspalvelutilanteissa. Asiakkaille viikko näkyy tervehdyksinä mobiilipankkisovelluksessa ja mahdollisuutena tilata maksutta sateenkaaren värein koristeltu maksukortti kesäkuun ajan.

”Vähemmistöryhmään kuuluminen ei sinänsä haavoita ihmistä vaan se, miten ympärillä olevat muut ihmiset, toimijat ja yhteiskunta huomioivat heidät tai jättävät huomioimatta. Pelkkä syrjinnän torjunta ei pelkästään riitä. On nähtävä monimuotoisuuden hyödyt – myös työelämässä. Luovuus ja tehokkuus kasvavat, kun työyhteisössä on erilaisia ihmisiä ja jokainen pystyy olemaan oma itsensä ja siten antamaan parhaansa”, Nordean henkilöstöjohtaja Sini Kivekäs sanoo.

Nordea näkyi viime vuonna myös Ruotsin Pride-tapahtumassa.

OP Helsinki ja Pivo tuovat Pride-viikon teemaa ilmi näkyvästi kanavissaan. OP järjestää viikon aikana myös erilaisia henkilöstön aktivointeja, kuten keskustelutilaisuuden yhdenvertaisuudesta työpaikalla.

”OP:n arvot ovat ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen – toimimme arvojemme mukaisesti myös työnantajana ja haluamme kohdella kaikkia työntekijöitämme yhdenvertaisesti. Yhdessä menestyminen koskee myös erilaisia vähemmistöjä. Olemalla mukana Pride-viikolla haluamme haastaa itseämme ja muita finanssialan yrityksiä huomioimaan yhdenvertaisuuden paremmin työelämässä”, kertoo OP Helsingin henkilöstöjohtaja Elina Aho.

Lisäksi maksusovellus Pivo lahjoittaa jokaisesta Pride-viikon aikana Pivolla tehdystä maksusta yhden sentin Helsinki Pride -yhteisö ry:lle 10 000 euroon asti.

Varma ensimmäisenä sateenkaaririntamassa

Työeläkeyhtiö Varma oli ensimmäinen finanssiyhtiö, joka ryhtyi Helsinki Priden viralliseksi yhteistyökumppaniksi viime vuonna. Kumppanuus on otettu Varmassa tosissaan.

”Tärkeintä on, että asiasta aletaan keskustella suomalaisilla työpaikoilla. Ei riitä, että tehdään näkyvä markkinointikampanja tai todetaan lakonisesti kaikkien olevan tervetulleita meille. Keskustelemalla ja henkilöstöä sekä esimiehiä valmentamalla lisätään tietoa ja ymmärrystä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Samalla vahvistetaan psykologista turvallisuutta ja tunnistetaan mahdollisia esteitä, joita vähemmistöt työpaikoilla kohtaavat”, sanoo Katri Viippola, Varman HR:stä, vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaava johtaja.

Varmassa on kuluneen vuoden aikana koulutettu esimiehiä ja henkilöstöä ottamaan huomioon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt osana työyhteisöä ja asiakaskuntaa. HeSetan valmentajat ja kokemusasiantuntijat ovat lisänneet varmalaisten tietämystä eri sateenkaarivähemmistöistä ja tuoneet esille yhdenvertaisen työelämän piirteitä.

Pride-viikon kenties näyttävin tapahtuma on Helsingin keskustan läpi kulkeva kulkue. Finanssiyhtiöt ovat mukana myös kulkueessa joko omin osastoin tai henkilöstöään paikan päälle rohkaisemalla. Varma jopa järjestää henkilöstölleen oman Pride-juhlan, jota on ollut muiden Pride-kampanjaan liittyvien tempausten ohella suunnittelemassa 40-päinen vapaaehtoisten varmalaisten joukko.