Komissio haluaa vauhdittaa pikamaksamista sääntelyllä – siirtymäaikataulu on turhan tiukka

Pikasiirrolla raha siirtyy EU- ja ETA-alueilla tililtä toiselle kymmenen sekunnin sisällä sekä maan sisällä että maasta toiseen joka päivä kellon ympäri. Kuva: Ratta Lapnan / Shutterstock
  • EU-komissio ehdottaa, että euromääräisten pikasiirtojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta tulisi pakollista kaikille tilisiirtoja tarjoaville maksupalveluntarjoajille.
  • Finanssiala ry pitää pikasiirtoa hyvänä palveluna, mutta siirtymäaikojen pitäisi olla pidemmät.
  • Maksujen vastaanottamisen siirtymäaika on euromaille 6 kuukautta ja ei-euromaille 30 kuukautta. Lähettämisen siirtymäaika on euromaille 12 ja ei-euromaille 36 kuukautta.
  • Ehdotus johtuu komission tyytymättömyydestä pikamaksamisen yleistymisen hitauteen.
  • Sääntelyn toteutuessa SEPA-pikasiirrot tulisivat kaikkien kansalaisten ja yritysten saataville. Pikasiirrolla raha siirtyy EU- ja ETA-alueilla tililtä toiselle kymmenen sekunnin sisällä sekä maan sisällä että maasta toiseen joka päivä kellon ympäri, riippumatta osapuolten pankista tai kotimaasta.

Perinteiset tilisiirrot eivät välity pankista toiseen iltaisin tai viikonloppuisin, ja ne saattavat saapua saajan tilille vasta seuraavana arkipäivänä. Pikasiirrosta on hyötyä perheen taloudenhoidossa ja kaveriporukan kaljaringin maksuissa, mutta myös kaupankäynnissä, koska myyjä saa heti tiedon maksusta. Palvelu paranee sitä mukaa, kun myös yritykset ottavat täyden hyödyn irti reaaliaikaisuudesta.

”Pankit Suomessa jo nykyisellään vastaanottavat pikasiirtoja saajan tilille, mutta pikasiirtojen lähetysvalmiudet vaihtelevat pankeittain”, sanoo Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Inkeri Tolvanen.

Sääntelyn tavoitteena on poistaa pikasiirtojen tarjoamisen ja käyttämisen esteitä. Komission mukaan universaali pikasiirtojen saatavuus on välttämätön osa yhtenäisen euromaksualueen SEPAn päivitystä ja modernisointia. Pikasiirrot antavat pankeille ja fintech-yrityksille mahdollisuuden kehittää uusia maksamisen vaihtoehtoja erityisesti kaupan maksupäätteelle ja verkkokauppaan.

Aikataulu tuo paineita

Siirtymäaika pankeille on komission ehdotuksessa säädetty  tiukaksi. Maksujen vastaanottamisen siirtymäaika on euromaille 6 kuukautta ja maksujen lähettämisen sekä saajan nimi- ja tilinumerovertailun toteutuksen vain 12 kuukautta.

”Pikasiirrot tuovat yhteiskunnalle monenlaisia hyötyjä, mutta pankeille tulisi antaa riittävästi aikaa.  Merkittävät muutokset tulee nyt saada toteutettua vain vuodessa”, Tolvanen huomauttaa.

Joissakin maissa SEPA-pikasiirron lähettäminen on ollut asiakkaalle kalliimpaa kuin tavallisen tilisiirron. Tämä ei enää onnistu, sillä jatkossa pikasiirto ei voisi olla kalliimpi kuin tilisiirto.

Pikamaksamisen turvallisuutta lisättäisiin velvoittamalla palveluntarjoajat vertaamaan, täsmäävätkö  maksajan ilmoittamat saajan nimi ja tilinumero. Näin maksajaa voidaan varoittaa mahdollisesta virheestä tai petoksesta ennen maksun välittämistä. Pankeilla on velvollisuus estää maksujen välitys EU:n pakotelistalla oleville henkilöille tai yrityksille. Pikasiirroilla pakotelistatarkastus johtaa toisinaan toimeksiannon hylkäämiseen, kun pankki ei ole ehtinyt tehdä tarkastusta pikasiirtojen välityksen enimmäisajassa.

Komissio haluaa parantaa tilannetta velvoittamalla maksupalveluntarjoajan tarkastamaan yksittäisten maksujen sijaan asiakaskantansa EU-pakotelistoja vasten vähintään kerran vuorokaudessa ja aina, kun pakotelistaan on tullut muutoksia.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan