Komissio patistaa EU:n finanssivalvojat huolehtimaan toiminnan kestävyydestä

Komissio linjaa, että EU:n finanssimarkkinoita valvovien viranomaisten (ESA) tulee valvonnassaan ottaa kestävä kehitys huomioon. Valvojille suuntaviivoja piirtävä Euroopan komissio ehdottaa, että valvontaviranomaisten tulisi ottaa yhdeksi toimintansa näkökulmaksi ympäristöasiat sekä sosiaaliset ja hallinnolliset riskit.

Komission tavoitteiden ytimessä on finanssimarkkinoiden valvonnan yhdenmukaistaminen. Myös Finanssiala ry toteaa, että yhdenmukainen valvonta edistää finanssimarkkinoiden toimintaa ja lisää vakautta.

”Osa yhdenmukaistamista on, että vakuutusyhtiöiden vakavaraisuusvalvonnassa mahdollisten sisäisten mallien hyväksymistä tulee harmonisoida” sanoo Finanssiala ry:n vt. toimitusjohtaja Esko Kivisaari.

Lisäksi komissio haluaa valvontaviranomaisten tukevan fintech-yrityksiä. Valvonnan on kannustettava jäsenmaita tukemaan innovaatioita ja vahvistamaan kyberturvallisuutta. Valvontaviranomaisten tulisi vastuullisuusseikkojen lisäksi ottaa huomioon kaikessa omassa toiminnassaan teknologiset innovaatiot ja niiden kehitys, komissio linjaa.

Finanssimarkkinoita valvovat ESAt (European Supervisory Authorities) koostuvat Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisesta, Euroopan pankkiviranomaisesta sekä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisesta. Valvontaelimet perustettiin vuonna 2011 lisäämään luottamusta markkinavalvontaan ja tehostamaan toipumista finanssikriisistä.