Komissiolta kolme lakiesitystä edistämään kestävää rahoitusta

Euroopan komissio ryhtyy toimiin kestävän rahoituksen edistämisessä. Työn perustana ovat kestävää rahoitusta pohtineen korkean tason asiantuntijaryhmän (HLEG) suositukset. Komissio teki suositusten pohjalta toimintasuunnitelman kestävän rahoituksen edistämiseksi ja on nyt julkaissut joukon lakiesityksiä.

Komission paketissa on kolme lakiesitystä. Luokittelua eli taksonomiaa käsittelevä esitys määrittää, miten sijoituskohteiden ympäristövaikutuksia pitää arvioida, ja millaisia ovat ympäristön kannalta kestävät sijoituskohteet. Sijoitustuotteiden tarjoamista koskevan lakimuutoksen tarkoituksena on määrittää, kuinka sijoitustuotteiden myyjien on otettava selvää asiakkaiden toiveista liittyen sijoitusten kestävyysvaikutuksiin ja huomioitava nämä toiveet myyntiprosessissa. Komissio haluaa myös luoda kaksi uuttaa viitearvokategoriaa niin sanottujen alhaisten hiilidioksipäästöjen yrityksille sekä ilmastovaikutuksiltaan positiivisille yrityksille.

Monille sijoittaville yrityksille tulee lisävelvoitteita raportoida siitä, kuinka ne ottavat kestävyyden huomioon sijoitustoiminnassaan. Ehdotus koskee vakuutusyhtiöitä, rahastoja ja ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia yrityksiä.

”Julkistettu lakipaketti seurailee erinomaisesti asiantuntijaryhmän suosituksia. Esitykset luovat hyvän perustan HLEG-ryhmän suositusten täytäntöönpanolle”, iloitsee asiantuntijaryhmään kuulunut Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.

HLEGin loppuraportissaan antamat suositukset pyrkivät vaikuttamaan Euroopan komission kestävän rahoituksen toteuttamiseen siten, että finanssialan toimijoiden lainsäädännöllinen taakka ja lainsäädännön monimutkaisuus eivät lisääntyisi.

Kivisaaren mukaan HLEGin mittapuuna on se, miten hyvin kestävä rahoitus otetaan pysyväksi osaksi eurooppalaisia markkinoita ja päätöksentekoa. Aika olisi jo siirtyä Euroopan rahoitusjärjestelmän kriisinjälkeisestä vakauttamisesta pitkäaikaisen kasvun tukemiseen.