Komission ehdotus yhteisestä talletussuojasta ennenaikainen ja puutteellinen

Finanssialan Keskusliiton (FK) mielestä komission ehdotus yhteisestä eurooppalaisesta talletussuojajärjestelmästä on ennenaikainen. Valtioneuvoston U-kirjelmästä antamassaan lausunnossa FK toteaa, että asian käsittelyä EU:ssa tulisi lykätä, kunnes komissio on saanut valmiiksi ehdotuksensa pankkisektorin riskien vähentämisestä. Samalla on jatkettava määrätietoisesti pankkijärjestelmän taseiden läpivalaisua ja kuntoon laittamista niissä maissa, joissa se on tarpeen.

FK:n pääekonomisti Veli-Matti Mattilan mukaan komission ehdotus on sisällöltään monimutkainen, jopa vaikeaselkoinen. ”Siinä jää monia keskeisiä asioita epäselviksi, kuten vaikkapa tapa, jolla kansalliseen rahastoon kerättyjä maksuja hyvitetään kannatusmaksuissa. Ehdotuksessa myös delegoidaan liian paljon päätäntävaltaa komissiolle esimerkiksi talletussuojamaksujen määrittelyssä.”

Valtioneuvoston U-kirjelmään kirjattu Suomen kanta on Mattilan mielestä monelta osin kannatettava. Siinä asetetaan oikeanlaiset reunaehdot yhteiseen talletussuojaan siirtymiselle. ”Jos yhteiseen talletussuojaan siirryttäisiin nykypohjalta, johtaisi se hyötyjen ja kustannusten epäoikeudenmukaiseen jakautumiseen eri maiden ja niiden pankkien kesken. Reunaehdoista on pidettävä tiukasti kiinni.”

FK:n lausunto yhteistä talletussuojaa koskevasta U-kirjelmästä

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat