EU

Komission työohjelma painottaa harkittua sääntelyä

EU:n komission vuoden 2015 työohjelmassa finanssialaa koskettavia uusia säännöksiä ehdotetaan vähemmän kuin aiemmin, mutta myös pois vedettäviä hankkeita on listalla vähän.

”Komissio painottaa uudenlaisia työtapoja ja uudenlaista suhtautumista sääntelyyn. Ehdotettavia uusia säännöksiä on selvästi vähemmän kuin aiemmin. Uusia toki tultaneen vielä antamaan kuluvan vuoden aikanakin”, johtava lakimies Mari Pekonen-Ranta Finanssialan Keskusliitosta toteaa. ”Seuraamme tarkasti, tuleeko ’vähemmän mutta parempaa sääntelyä’ säilymään komission ohjenuorana jatkossa”, Pekonen-Ranta jatkaa. Komission tarkoituksena on seuloa ja arvioida aiempaa tarkemmin sitä, millaisia uusia ehdotuksia annetaan. Lisäksi komission paremman sääntelyn niin sanotussa REFIT-ohjelmassa tarkastellaan ja muokataan uudelleen vireillä olevia ehdotuksia. Myös erilaisia voimassa olevan sääntelyn fitness-tutkimuksia lisätään. Finanssiala pitää näitä uusia toimintatapoja erittäin kannatettavina. ”Vaikka komissio on tehnyt paljon työtä niiden hankkeiden tunnistamiseen, joista luovutaan, finanssialaa koskevia ehdotuksia on listalla todella vähän. Ainoastaan ehdotus sijoittajien korvausrahastodirektiivin uusimisesta vedetään pois. Esimerkiksi paljon keskustelua herättänyttä pankkien rakenneuudistusehdotusta ei näillä näkymin vedetä pois, mitä FK pitää valitettavana”, Mari Pekonen-Ranta listaa.

Ykköstavoitteena kasvun ja työllisyyden luominen

Uuden komission keskeiset toimet ja tavoitteet pyrkivät kasvun ja työllisyyden lisäämiseen Euroopassa. Tässä tarkoituksessa komissio myös aloittaa pääomamarkkinaunionin kehittämisen sekä pitkäaikaisten sijoitusten ja investointien kasvattamiseen tähtäävät toimet. Näiden laajojen teemojen alla tullaan antamaan erilaisia säädösesityksiä. Alkuvuodesta hahmottuu, minkälaisia toimia komissio harkitsee lisätäkseen ja monipuolistaakseen eurooppalaisten pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia sekä investointeja infrastruktuurihankkeisiin. Finanssialaa tullaan myös konsultoimaan pääomamarkkinaunionista. Myös sisämarkkinoiden kehittäminen on komission ykkösprioriteetteja muun muassa finanssipalveluiden ja digitaalisten markkinoiden osalta. Verotusta ja veronkierron ehkäisyä koskevat toimet ovat myös korkealla komission hankelistalla. EU-instituutioiden työskentelyn läpinäkyvyyttä tullaan lisäämään muun muassa tapaamis- ja lobbarirekistereitä kehittämällä.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat