Komission varapuheenjohtaja Dombrovskis: Kestävästä rahoituksesta tultava valtavirtaa

Pohjoismaat ja Baltia johtavat esimerkillään maailmaa kohti kestävää rahoitusjärjestelmää. Näin maalaili EU-komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis Finanssiala ry:n (FA) ja Latvian finanssiyhdistyksen yhteisseminaarissa Helsingissä.

Investointien kanavointi kestäviin kohteisiin on välttämätöntä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Euroopan komissio on arvioinut, että ilmastonmuutokseen varautuminen edellyttää vuositasolla 270 miljardia euroa sijoituksia uusiutuvaan energiaan ja erilaisiin kestäviin ratkaisuihin. Huomattava osa summasta tulee yksityiseltä sektorilta.

”Kestävästä rahoituksesta on tultava valtavirtaa. Tämä vaatii täyttä omistautumista koko maailman finanssisektorilta. Lisäksi tulee tarkkaan määritellä, mitkä sijoituskohteet ovat kestäviä ja mitkä eivät”, totesi komission varapuheenjohtaja Dombrovskis.

Finanssiala ry on mukana muuttamassa investointimaailmaa vihreämpään suuntaan. FA:n viimeisin kestävän kehityksen toimenpide oli yhdessä jäsentensä kanssa laaditut indikaattorit mittaamaan yritysten ilmastomuutosta ehkäisevää toimintaa. Kolme aiempaa sitoumusta liittyivät taloushallinnon prosessien ajoneuvorekisterin ja liikennevakuutuksen sekä terveydenhuollon asiakirjojen digitalisointiin.

”On hienoa ja rohkaisevaa, että finanssiala seuraa tarkkaan sekä hiilijalanjälkeä, eli ilmaston kannalta negatiivisia toimia, että hiilikädenjälkeä, eli ilmaston kannalta positiivisia toimia”, muotoili kansanedustaja, eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Satu Hassi.

”Sekä Baltiassa että pohjoismaissa kestävien sijoitusten osuus on erinomainen. Suomi, Ruotsi ja Latvia ovat myös uusiutuvan energian käytössä kolmen kärki koko maailmassa. Asiasta ei kuitenkaan kannata liikaa innostua, sillä olemme tällä hetkellä 3-3,5 asteen lämpenemisen polulla.”, totesi puolestaan Dombrovskis.

Tehtävää on siis vielä paljon, ja lainsäädännöllekin on tarvetta. Muun muassa WWF on kehunut, että suomalaiset eläkeyhtiöt ottavat ilmastoasiat hyvin huomioon sijoituksissaan. Kuitenkaan kuva ei ole järin ruusuinen.

”Maailmanlaajuisesti 80 prosenttia eläkeyhtiöistä ei ole tehnyt mitään ilmastonmuutoksen huomioimiseksi”, totesi vakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

Dombrovskis, Hassi ja Murto puhuivat FA:n ja Latvian finanssiyhdistyksen järjestämässä seminaarissa. Joukko suomalaisen ja latvialaisen finanssialan ammattilaisia pureutui syvälle kestävän rahoituksen aiheisiin. Tilaisuuden videotallenteen voi katsoa alta.