Korkeakouluopiskelijoiden opintolainavähennykseen esitetään muutoksia

Opetus- ja kulttuuriministeriön opintolainavähennyksen arviointi -työryhmä ehdottaa opintolainavähennysjärjestelmään muutoksia. Työryhmä esittää järjestelmän korvaamista selkeämmällä, tutkinnon tehokkaaseen suorittamiseen kannustavalla sekä lainan takaisinmaksua turvaavalla opintolainahyvityksellä. Ehdotus luovutettiin valtiosihteeri Jarmo Lindénille perjantaina 2.11.2012.

​Opintolainahyvitykseen olisi oikeutettu määräajassa korkeakoulututkinnon suorittanut opiskelija, joka on käyttänyt opintolainaa. Opintolainahyvitys maksettaisiin tutkinnon suorittamisen jälkeen valtion varoista suoraan pankille opintolainan lyhennyksenä. Lainahyvitys vähentäisi tutkinnon suorittaneen opiskelijan velkataakkaa, mikä parantaisi opintolainan käyttökelpoisuutta ja turvallisuutta sekä pankin että velallisen näkökulmasta. Koska etuudella lyhennettäisiin suoraan opintolainaa, parantaisi lainahyvitys valmistuneen opiskelijan maksukykyä ja vaikuttaisi näin osaltaan perintään liittyvän työn vähenemiseen.

Nykyisen vuosittain verotuksessa huomioitavaan opintolainavähennykseen verrattuna lainahyvitys toteutettaisiin heti valmistumisen jälkeen. Edun saisi täysimääräisesti kerralla, eikä edun saaminen olisi sidottu lainan lyhennyksiin tai verotettaviin tuloihin. Nykyinen opintolainavähennysjärjestelmä on opiskelijalle vaikeasti ymmärrettävä ja useita vuosia tutkinnon suorittamisen jälkeen verotuksen kautta realisoituvaa etuutta ei mielletä riittäväksi kannusteeksi käyttää opintolainaa opintojen aikaisen toimeentulon turvaamiseksi.

Ehdotettu lainahyvitys olisi euromääräisesti korkeampi kuin nykyinen opintolainavähennys. Lainahyvitys olisi 40 prosenttia 2 500 euroa ylittävästä lainapääomasta. Vastaavasti opintolainavähennykseen oikeuttava tutkinnon suoritusaikavaatimus olisi tiukempi kuin opintolainavähennyksessä. Ehdotettu lainahyvitys kannustaisi käyttämään opintolainaa opiskeluaikaisen toimeentulon turvaamiseen. Toimeentulon parantuminen mahdollistaisi päätoimisen opiskelun ilman opintoja pitkittävää työssäkäyntiä sekä edistäisi tutkinnon suorittamista tavoiteajassa ja työurien pidentymistä.