Korkorahastoihin eniten uusia sijoituksia maaliskuussa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin maaliskuun aikana nettomääräisesti 309 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lisäksi rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi positiivisen markkinakehityksen myötä lähes 500 miljoonalla eurolla. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli 110,5 miljardia euroa.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin korkorahastoihin: pitkän koron rahastot keräsivät yhteensä 343 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastot 265 miljoonaa euroa uusia sijoituksia. Myös yhdistelmärahastoihin (127 milj. €) ja vaihtoehtoisiin rahastoihin (97 milj. €) kertyi uutta nettopääomaa. Sen sijaan osakerahastoista lunastettiin 523 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät

maaliskuu

2017

Nettomerkinnät, tammi-maaliskuu

2017

Pääoma 31.3.2017

Osakerahastot

-523

-203

41 505

Yhdistelmärahastot

127

472

20 887

Pitkän koron rahastot

343

247

30 453

Lyhyen koron rahastot

265

523

14 348

Vaihtoehtoiset rahastot

97

133

3 272

Yhteensä

309

1 171

110 466

Yhdysvaltojen keskuspankki (Fed) nosti odotetusti ohjauskorkoaan maaliskuun puolivälissä. Koronnosto oli vastaus USA:n talouslukujen vahvistumiselle: työllisyysaste on jo käytännössä lähellä täystyöllisyyttä ja talouden kasvu on jatkunut vahvana. Koron nosto ei näkynyt liittovaltion pitkissä lainakoroissa, jotka ovat laskeneet 18 korkopisteellä keskuspankin kokopäätöksen jälkeen. Odotettavissa tälle vuodelle on vielä kaksi ohjauskoron nostoa.

Euroopan keskuspankin (EKP) ohjauskorko pysyi nollassa eikä koronnostoja odoteta lähitulevaisuudessakaan. Lisäksi EKP jatkaa arvopaperien osto-ohjelmaansa ainakin kuluvan vuoden loppuun saakka. EKP:n rahapolitiikka pysyy siis taloutta elvyttävänä. Keskuspankin tavoittelemaa, hieman alle kahden prosentin inflaatiovauhtia ei ole vielä kestävästi saavutettu, vaikka talouden kasvu euroalueella on ollut jo useamman vuoden kohtuullista. Viimeaikainen inflaation nousu on johtunut lähinnä öljyn kallistumisesta.

”Yhdysvalloissa osakeindeksit ovat rikkoneet kerta toisensa jälkeen ennätyksiä ja vuosituotot ovat olleet yli 20 prosenttia. Pohjois-Amerikkaan sijoittavista osakerahastoista on kuitenkin lunastettu alkuvuonna kaikkien eniten varoja. Näyttää siltä, että sijoittajat ovat osin kotiuttaneet voittojaan”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastojen nettomerkinnät olivat maaliskuussa 523 miljoonaa euroa pakkasella. Eniten varoja lunastettiin Eurooppaan sijoittavista osakerahastoista. Parhaaseen vuosituottoon ylsi Tyynenmeren alueelle sijoittava osakerahastoluokka 22,9 prosentin tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 1,74). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Osakerahastot,

milj. EUR

Nettomerkinnät,

maaliskuu 2017

Nettomerkinnät, tammi-maaliskuu

2017

Pääoma 31.3.2017

12 kk:n tuotto (ka.)

Suomi

-42

-46

5 303

21,2 %

Pohjoismaat

-80

-143

4 489

15,5 %

Eurooppa

-162

224

6 892

15,4 %

Pohjois-Amerikka

-82

-268

6 038

22,8 %

Japani

-11

58

885

21,9 %

Tyynenmeren alue

4

14

313

22,9 %

Kehittyvät markkinat

-80

-113

6 239

22,5 %

Maailma

4

206

10 035

21,0 %

Toimialarahastot

-74

-136

1 311

15,5 %

Yhteensä

-523

-203

41 505

Pitkän koron rahastoissa eniten uutta pääomaa kertyi kehittyvien markkinoiden rahastoluokkaan, jonka nettomerkinnät olivat yhteensä 168 miljoonaa euroa. Kyseinen rahastoluokka pärjäsi maaliskuussa parhaiten 11,3 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mittarilla mitattuna parhaiten menestyivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat, joiden keskimääräinen Sharpen luku vuoden aikajänteellä oli 4,1.

Pitkän koron rahastot,

milj. EUR

Nettomerkinnät,

maaliskuu 2017

Nettomerkinnät, tammi-maaliskuu

2017

Pääoma 31.3.2017

12 kk:n tuotto (ka.)

Valtioriski EUR

57

-102

6 267

-1,1 %

Luokitellut yrityslainat EUR

58

19

10 263

2,5 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

23

-90

2 820

9,5 %

Valtioriski maailma

3

-3

170

-0,8 %

Luokitellut yrityslainat maailma

3

39

5 441

4,9 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

32

37

2 553

8,1 %

Kehittyvät markkinat

168

346

2 941

11,3 %

Yhteensä

343

247

30 453

Rahastoraportti, maaliskuu 2017
Markkinakatsaus, maaliskuu 2017

Noin 28 prosentilla eli 1,2 miljoonalla 15–79 vuotiaista suomalaisista on rahastosijoituksia. Suomalaisten kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli vuoden 2016 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien noin 40,8 miljardia euroa, eli noin 38 prosenttia koko ra­hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 30 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli maaliskuun lopussa yhteensä 472 kpl.