Korona söi työeläkevaroja 22 miljardia – eläkkeet silti edelleen turvassa

Työeläkevarojen määrää laski erityisesti osakesijoitusten heikko kehitys, kertoo Työeläkevakuuttajat Tela. Lasku ei kuitenkaan uhkaa eläkkeiden maksua, sillä työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuus oli vahvalla tasolla koronakriisin alkaessa. Vahvat puskurit ovat auttaneet iskujen vastaanottamisessa. Pitkittyessään kriisi saattaa kuitenkin vaikuttaa eläkkeiden rahoitukseen.

Työeläkeyhtiöillä oli eläkevaroja maaliskuun lopussa noin 193 miljardia euroa. 22 miljardin euron sulaminen tarkoittaa, että viime vuoden hyvät tuotot pyyhkiytyivät lähes kokonaan pois. Ison kuuloisella laskulla on kuitenkin pienempi merkitys työeläkkeiden rahoitukseen kuin ensisilmäyksellä vaikuttaisi.

Eläkkeiden merkittävin rahoituksen lähde ovat työeläkemaksut, joita työnantajat, työntekijät ja yrittäjät maksavat. Pitkällä aikavälillä kolme neljäsosaa työeläkkeistä kustannetaan eläkemaksuilla ja neljännes varoista.

”Pitkittyessään koronakriisi merkitsee haastetta työeläkkeiden rahoitukselle. Matalat tuotot ja erityisesti lomautusten ja kasvavan työttömyyden aiheuttama maksutulon pieneneminen voivat aiheuttaa vaikeuksia eläkkeiden pitkän aikavälin rahoituksessa”, muistuttaa Telan analyytikko Kimmo Koivurinne tiedotteessa.

Telan tiedote.