Koronakriisi ei horjuttanut vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta

Henki- ja vahinkovakuusyhtiöiden vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla ja eläkesektorin kohtuullisella tasolla, tiedottaa Finanssivalvonta. Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta yhtiöiden vakavaraisuus on siis säilynyt hyvällä tasolla vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Eläkesektorin keskimääräinen sijoitustappio oli maaliskuun lopussa 9 prosenttia, mikä johti vakavaraisuusasteen eli eläkevarojen ja vastuuvelan suhteen heikkenemiseen. Myös keskimääräinen vakavaraisuusasema eli eläkelaitosten vakavaraisuuspääoman ja vakavaraisuusrajan suhde heikkeni. Tästä huolimatta eläkesektorin keskimääräinen vakavaraisuus säilyi kohtuullisella tasolla.

”Työeläkejärjestelmän tilannetta helpottaa se, että sijoitusmarkkinat ovat jo toipuneet huomattavasti. Silti on hyvä, että sosiaali- ja terveysministeriöllä on valmiina lakiehdotus, joka turvaisi sen, ettei omaisuuden myynteihin huonona ajankohtana jouduta.” sanoo Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.

“Lisäksi on syytä muistaa, että työeläkeyhtiöt ovat tukeneet yrityselämää alentamalla vakuutusmaksuja ja pidentämällä maksuaikaa. Lisäksi työeläkevakuutusyhtiöt ovat helpottaneet vuokralaistensa asemaa. Nämä seikat rasittavat eläkeyhtiöiden maksuvalmiutta, joka on vakavaraisuuden ohella seurattava tekijä”, Kivisaari huomauttaa.

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöillä vakavaraisuuspuskurit ja vakavaraisuusjärjestelmän joustot auttoivat kestämään sijoitusmarkkinoiden voimakkaita heilahteluita. Henkivakuutussektorin vakavaraisuussuhde ylitti sekä vuoden lopun että vuoden takaisen vertailuajankohdan.

Finanssivalvonnan tiedote.