Koronavirus (COVID-19) ja vakuutukset

Yleisesti

Sairastumisia ja mahdollisia kuolemantapauksia korvataan vakuutusehtojen mukaan matkustajavakuutuksista, henki- ja sairauskuluvakuutuksista sekä työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta. Pandemia-rajoituksia ei ole.

Vapaaehtoisissa vakuutuksissa on paljon yhtiökohtaisia eroja. Epäselvissä tilanteissa oma vakuutusturva kannattaa tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä. Vakuutusasioissa kuluttajia neuvoo myös Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fine.

Matkustajavakuutus

Matkustajavakuutuksesta korvataan matkasairauden tai matkatapaturman aiheuttamia hoitokuluja ja vakavissa tapauksissa myös kotiinkuljetus. Lisäksi maksetaan korvausta matkan peruuntuessa tai matkan keskeytyessä. Yleensä vakuutuksiin sisältyy myös korvaus, jos matkalta myöhästytään tai jos matkaa joudutaan odottamaan. Matkavakuutukseen voi sisältyä myös muita korvauslajeja. Korvattavat tapahtumat on lueteltu vakuutusehdoissa.

Matkasairaus on yleensä sellainen sairaus, joka on alkanut tai jonka ensioireet ovat alkaneet matkan aikana. Edellytyksenä matkasairauden korvaamiselle on yleensä se, että sairaus on edellyttänyt lääkärinhoitoa matkalla tai viimeistään 14 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä. Jos kyseessä on tartuntatauti, jossa on pidempi itämisaika, määräaikaa ei sovelleta.

Joissakin matkavakuutuksissa matkasairauden vaatima hoito korvataan vain, jos hoito on alkanut matkan aikana tai 14 vuorokauden kuluessa matkan päättymisestä. Hoidon aloittamisen määräaika ei koske tartuntatautitapauksia, joissa taudin itämisaika on pidempi.

Useimmat vakuutusyhtiöt maksavat kuolemantapauskorvauksen myös, jos kuolinsyynä on matkalla saatu, tartuntatautiasetuksessa määritelty yleisvaarallinen tartuntatauti.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti (KELA):

Jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti, sinun tulisi saada lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa, kun matkustat tai oleskelet tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Lääketieteellisesti välttämättömällä hoidolla tarkoitetaan hoitoa, joka ei voi odottaa sitä, että palaat kotiin.

Voit käyttää eurooppalaista sairaanhoitokorttia EU- ja Eta-maissa ja Sveitsissä julkisessa terveydenhuollossa, sairausvakuutussopimuksen tehneiden yksityisten lääkäreiden vastaanotoilla ja sopimuksen tehneissä sairaaloissa.

Australian kanssa Suomella on lisäksi sopimus, joka koskee tilapäisen oleskelun aikaista sairaanhoitoa. Maassa tilapäisesti oleskelevat Suomen sairausvakuutukseen kuuluvat henkilöt ovat oikeutettuja välittömästi tarvittaviin sairaanhoitopalveluihin.

Matkan peruuntuminen/keskeytyminen

Peruuntumisturva on voimassa ainoastaan, jos vakuutus on otettu viimeistään 3 vrk ennen matkan alkamista.

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että matkan peruuntuminen tai keskeytyminen on aiheutunut lääketieteellisesti arvioiden pakottavasti vakuutetun tai muun vakuutusehdoissa mainitun henkilön (kuten lähiomaiset, mahdollisesti matkakumppani tai vakuutuskirjaan etukäteen merkitty henkilö) äkillisestä vakavasta sairastumisesta, tapaturmasta tai kuolemasta. Lisäksi matkan peruuntuminen tai keskeytyminen saatetaan korvata esimerkiksi silloin, jos vakuutetun Suomessa olevalle omaisuudelle tapahtuu suurta vahinkoa. Tapaukset, joissa matkan peruuntuminen korvataan, on lueteltu vakuutusehdoissa.

Matkan peruuttaminen esimerkiksi jonkin taudin tartunnan pelossa ei yleensä ole korvattavaa, mutta oma vakuutusturva kannattaa tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä.

Matkan peruuntuessa tai keskeytyessä vakuutuksesta korvataan yleensä vain ne kulut, joista vakuutuksenottaja on valmismatkalain tai matkanjärjestäjän matkaehtojen mukaan itse vastuussa.

Luottokortin yhteydessä olevat vakuutukset saattavat olla korvaavuudeltaan perinteisiä matkavakuutuksia suppeampia. Vakuutusturvan riittävyys kannattaa tarkistaa myös tältä osin.

Karanteeniin joutuminen

Lähtökohtaisesti matkustajavakuutukset eivät korvaa menetettyjä matka- tai työpäiviä tai uusia matkajärjestelyjä, jos matka pitkittyy vain karanteenin eikä sairastumisen vuoksi.

Kela maksaa suomalaisen viranomaislääkärin määräämään karanteeniin joutuneille palkansaajille ja yrittäjille tartuntatautipäivärahaa, joka korvaa ansionmenetyksiä. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kela eivät vielä ole linjanneet, voiko myös ulkomailla karanteeniin määrätty suomalainen saada takautuvasti päivärahaa.

Yrityksen keskeytysvakuutus

Vain erittäin pieni osa vakuutuksista voi rajoitetusti korvata toiminnan keskeytymistä tilanteessa, jossa poikkeusoloissa annetulla lailla suljetaan kokonaan ravintola- ja kahvilatoiminta Suomessa. Vakuutukset on rakennettu normaalioloihin eikä niillä voida kattaa kaikkea liiketoimintaa.

Asian askarruttaessa kannattaa tutkia oman vakuutuksen ehdot tarkkaan.

Epidemiavakuutukset on suunniteltu yksittäisiin tautitapauksiin, ei laajamittaisiin katastrofeihin, jolloin liiketoiminta laaja-alaisesti ja pitkäkestoisesti keskeytyy tai sitä rajoitetaan. Koronaepidemian taltuttamiseen tarvittavat rajoittamistoimet ovat yllättäneet kaikki. Vakuutusyhtiöt korvaavat vahinkoja ehtojen mukaisesti mutta näin laaja-alaiset riskit eivät ole olleet mielessä vapaaehtoisia vakuutuksia suunniteltaessa. Nyt on tärkeätä, että valtiovalta auttaisi palvelualan yrittäjiä taloudellisesti kriisin ylitse kuten pääministeri Sanna Marin on todennut.

Lue lisää Finanssiala ry:n ja FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan uutisista.

Suomen Yrittäjien sivuilta löytyy koonti vastauksista yleisimpiin koronavirusta koskeviin kysymyksiin yrittäjän näkökulmasta. Koonti sisältää myös yrittäjän vakuutusturvaa koskevat oleelliset tiedot.

Myös Elinkeinoelämän keskusliitto EK koonnut yrityksille varautumisen huoneentaulun, jossa on ohjeita koronaviruksen mahdollisen laajamittaisen leviämisen varalta.

Linkkejä vakuutusyhtiöiden ja viranomaisten koronavirusta käsitteleville sivuille:

Pohjola Vakuutus

If Vahinkovakuutus

LähiTapiola

Fennia

Pohjantähti

Turva

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ulkoministeriö