Korotuspainetta potilasvakuutuksen korvausvastuussa

Lakisääteisen potilasvakuutuksen korvausvastuuseen kohdistuu tämän hetken arvion mukaan jopa 180 miljoonan euron korotuspaine. Summasta noin 85 prosenttia on tulossa sairaanhoitopiirien maksettavaksi. Loppu kohdistuu yksityisten terveyspalvelujen tuottajille.

​Potilasvakuutuskeskuksen mukaan suurimpana syynä varsin mittavaan korotuspaineeseen on pääosin vuonna 2009 tehty vammaispalvelulain muutos. Siinä kunnille tuli oikeus periä potilasvakuutusjärjestelmästä kuluja, jotka aiheutuvat niille vaikeasti vammautuneiden potilaiden palveluasumisesta ja henkilökohtaisesta avustamisesta (ns. regressioikeus). Kunnat ovat alkaneet käyttää tätä regressioikeuttaan enenevässä määrin vasta viime vuosina, minkä vuoksi asiaa ei ole pystytty riittävästi ennakoimaan.

Korvausvastuulla tarkoitetaan summaa, joka on varattava jo sattuneiden potilasvahinkojen korvausten maksamiseen tulevaisuudessa. Mitä enemmän ja mitä vakavampia potilasvahinkoja sattuu, sitä enemmän potilasvakuutusjärjestelmään on varattava rahaa korvauksien maksamiseen. Kyse on usein isoista korvaussummista. Esimerkiksi vaikeasti vammautuneille henkilöille maksetaan korvauksia koko loppuelämän ajan.

Lopullinen korotustarve potilasvakuutuksen korvausvastuuseen selviää lokakuun loppuun mennessä.

Lisätietoja antavat Potilasvakuutuskeskuksessa johtaja Asko Nio, puh. 040 450 4614, aktuaarijohtaja Simo Sarvamaa, puh. 040 450 4636 ja matemaatikko Mika Sirviö, puh. 040 450 4769.