Korttimaksamisen uudistuksen lisäaika on odotettu ja erinomainen päätös

Finanssivalvonta (Fiva) on myöntänyt lisäaikaa asiakkaan vahvan tunnistamisen vaatimukselle korttiostoksissa. Puolentoista viikon kuluttua voimaantulevan PSD2-sääntelyn mukaan verkko-ostosten maksamiseen vaaditaan vahva tunnistaminen.

​Korttimaksamisen toimijoilla eli kaupan maksupalveluntarjoajilla, kauppiailla ja pankeilla on nyt aikaa saattaa järjestelmänsä rauhassa PSD2-kuntoon. Lisäajalla Fiva turvaa verkkokaupan korttimaksamisen häiriöttömän jatkuvuuden, jottei kuluttajille aiheudu kohtuutonta haittaa. Siirtymäajalla edesautetaan myös toimialan sujuvaa siirtymistä sääntelyn vaatimukset täyttäviin ratkaisuihin.

”Lisäajan myöntäminen on hartaasti odotettu ja erinomainen päätös”, toteaa Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Teija Kaarlela.

Finanssivalvonta päättää siirtymäajan pituudesta kuultuaan Euroopan pankkiviranomaisen ja muiden jäsenvaltioiden valvojien näkemyksiä. Finanssivalvonta edellyttää myöhemmin tänä vuonna kaikilta verkkokaupan korttimaksamisen osapuolilta suunnitelmaa muutoksen toteutukselle.

”Nyt ei voi jäädä enempää vetämään henkeä, vaan pitää pikimmiten laatia suunnitelma, jolla järjestelmät saadaan vaatimusten mukaisiksi. Tämä vaatii koordinointia ja yhteistä pohtimista. Nyt työ vasta todella alkaa”, Kaarlela muistuttaa.

Ruotsin, Norjan ja Tanskan viranomaiset myönsivät lisäajan jo aiemmin. Suomen Finanssivalvonnan myöntämä lisäaika on siis erityisen tervetullut sellaisille yrityksille, joilla on toimintaa useammassa Pohjoismaassa.

Toiseen maksupalveludirektiiviin (PSD2) liittyvä tekninen standardi tulee voimaan 14. syyskuuta. Se muun muassa lisää turvallisuutta sekä avaa maksuliike- ja tilitietopalveluja kilpailulle ja mahdollistaa sen, että myös muut toimijat kuin tilinpitäjäpankki voivat tarjota tilinomistajalle tämän maksutileihin liittyviä palveluita. Toinen tärkeä uudistus on vahvan sähköisen tunnistamisen vaatimus, joka ulottuu koskemaan kaikkea maksamista, myös perinteistä kortilla maksamista.

Fivan tiedote
Lue lisää aiheesta: Mitä kuluttajan tulee tietää PSD2:sta