Korttimaksujen siirtohinta-asetus läpi parlamentissa

Korttipohjaisten maksujen siirtohinta-asetus MIF (Multilateral Interchange Fee) on hyväksytty EU:n parlamentissa.

Siirtohinta-asetuksen tavoitteena on tehostaa ja harmonisoida korttimaksamista EU:ssa. Asetus edistää myös kilpailua, lisää oikeudellista selvyyttä ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä.

Yhteismarkkinoiden saavuttamisen esteenä on pidetty maakohtaisia eroja korttimaksamisen liiketoimintasäännöissä ja hinnoittelussa, joita asetuksessa esitetään säänneltävän. ”Korttimaksamisessa siirtohinnalla tarkoitetaan palkkiota, joka maksetaan jokaisesta korttimaksutapahtumasta tai korttimaksupohjaisesta tapahtumasta maksutapahtumien tilittäjältä kortinmyöntäjälle”, asiantuntija Kirsi Klepp Finanssialan Keskusliitosta kertoo. Parlamentin hyväksymässä MIF-asetustekstissä siirtohinnoiksi esitetään Debit-korttien osalta 0,2 prosenttia tapahtumasta ja Credit-korttitapahtumien osalta 0,3 prosenttia tapahtumasta. Sääntely ei koske muita korttimaksamisen palkkioita. Siirtohinta-asetus vaatii vielä EU:n ministerineuvoston hyväksynnän ennen voimaan astumista. Asetus hyväksyttäneen kesällä 2015.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat