Kotimaisten sijoitusrahastojen pääoma kasvoi helmikuussa

​Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi helmikuussa 193,5 miljoonalla eurolla. Pääomat kasvoivat 61,48 miljardista eurosta 61,67 miljardiin euroon. Pääomien kasvu johtui 49,0 miljoonan euron positiivista nettomerkinnöistä sekä 143,6 miljoonan euron positiivisesta markkinakehityksestä.

Osakerahastoista lunastettiin pääomia helmikuussa 291,6 miljoonaa euroa. Pääomia poistui erityisesti kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, mikä näkyi yhteensä 431,9 miljoonan euron negatiivisina nettomerkintöinä. Osakerahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan sijoittavat rahastot, joihin sijoitettiin 186,9 miljoonaa euroa.

Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa helmikuussa yhteensä 102,5 miljoonaa euroa. Eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot, yhteensä 249,1 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoista varoja lunastettiin eniten euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista. Negatiiviset nettomerkinnät olivat yhteensä 121,4 miljoonaa euroa. Kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista lunastettiin yhteensä 49,1 miljoonaa euroa.

Helmikuussa nettomerkinnät lyhyen koron rahastoihin olivat 66,3 miljoonaa euroa. Pienempiriskisistä rahamarkkinarahastoista lunastettiin pääomia 59,2 miljoonaa euroa, kun taas muihin lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 125,5 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin helmikuussa 53,4 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot (vipu-, raaka-aine- ym. rahastot) keräsivät uusia pääomia 119,3 miljoonaa euroa.

Vuoden tarkasteluvälillä mitattuna parhaiten tuottanut rahastoluokka helmikuun lopussa oli Pohjoismaihin sijoittavat osakerahastot. Ne tuottivat keskimäärin 28,9 prosentin vuotuisen tuoton. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna vuoden jaksolla parhaiten menestyivät korkeariskiset yrityslainat maailma –luokan rahastot (Sharpe 3,5). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 9,4 % vuotuisella tuotolla.

MSCI-indeksien kehitys:
MSCI World MSCI Europe MSCI North America MSCI Far East MSCI Pacific MSCI Japan MSCI Emerg. Markets MSCI Nordic
1 kk 2,44 2,22 2,61 2,04 2,38 3,85 -2,69 -0,48
3 kk 6,76 9,33 6,23 3,60 4,21 6,05 -3,74 8,10
6 kk 15,55 14,13 17,35 11,10 12,49 13,23 4,57 19,04
Taulukko: MSCI-indeksien 6 kk:n kehitys (euromääräiset tuotot) lähde: Morgan Stanley Capital International Inc.

Parhaiten tuottaneet rahastot:
Aika Rahasto Tuotto % Vol.
% (12kk) Rahastotyyppi
1 kk ICECAPITAL Commodity
8,7 14,6 Osakerahastot / Vaihtoehtoiset Muut
Vuod. Alusta ICECAPITAL Commodity
15,0 14,6 Osakerahastot / Vaihtoehtoiset Muut
Aika Rahasto Tuotto % p.a. Vol.
% Rahastotyyppi
1 v FF – Thailand Fund Y-USD 55,2 21,7 Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Kaukoitä
3 v GAM Star China Equity USD
24,1 18,2 Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Kaukoitä
5 v Danske Invest Kulta 17,8 15,9 Vaihtoehtoiset sijoitukset / Muut
10 v Seligson & Co Russian Prosperity Euro 29,6 17,4 Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Keski- ja Itä-Eurooppa

12 kk tuotto-riskisuhteeltaan parhaiten menestyneet rahastot Sharpen luvulla mitattuna:
Rahasto Sharpen luku Tuotto 1 v % Vol.
% Rahastotyyppi
eQ Rahamarkkina 1 5,4 1,0 0,0 Rahamarkkinarahastot
Sparinvest High Yield Value Bonds EUR 4,9 22,4 4,4 Pitkä Korko / Korkeariskiset yrityslainat maailma
Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds EUR 4,9 22,3 4,4 Pitkä Korko / Korkeariskiset yrityslainat maailma
Seligson Rahamarkkinarahasto AAA 4,8 1,0 0,0 Rahamarkkinarahastot
Evli Euro Likvidi 4,6 1,8 0,2 Muut lyhyen koron rahastot

Helmikuussa Rahastoraportille lisättiin seuraavat rahastot / rahasto-osuudet:

FIM BRIC+ Small Cap
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) – USD
JPM US Select Long-Short Equity A (acc) – USD
JPM US Growth Alpha Plus A (acc) – EUR
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (acc) – EUR (Hedged)
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (inc) – EUR (Hedged)
JPM Emerging Markets Diversified Equity A (acc) – EUR
JPM US Short Duration Bond D (acc) – USD
JPM US Short Duration Bond A (acc) – USD
JPM Emerging Markets Currency Alpha A (acc) – EUR
Invesco Japanese Equity Core A
Invesco Emerging Markets Bond A EUR Hedged
Invesco Global High Income A
Invesco Global High Income A EUR Hedged
Invesco Global Real Estate Securities A
Invesco Global Real Estate Securities A EUR Hedged
Invesco Pacific Equity A
Invesco Emerging Markets Bond A
Invesco Asian Equity A
East Capital China East Asia D EUR
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1K
Seligson & Co Phoenix K
East Capital China East Asia A SEK
East Capital China A SEK
East Capital China East Asia C EUR
East Capital China C EUR
OP-Korkotuotto A