Kotimaisten sijoitusrahastojen pääoma nousi huhtikuussa

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi huhtikuussa 61,6 miljardista eurosta 62,3 miljardiin euroon. Pääomien nousu aiheutui 192,2 miljoonan euron positiivista nettomerkinnöistä sekä 507,9 miljoonan euron positiivisesta markkinakehityksestä.

​Osakerahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa huhtikuussa 35,1 miljoonaa euroa. Uutta pääomaa keräsivät erityisesti Pohjois-Amerikkaan sijoittavat osakerahastot sekä Kehittyville markkinoille sijoittavat osakerahastot, mikä näkyi yhteensä 119,5 miljoonan euron positiivisina nettomerkintöinä. Suomalaisista osakerahastoista poistui huhtikuun aikana 37,1 miljoonaa euroa pääomia.

Pitkän koron rahastoista nostettiin pääomia huhtikuussa yhteensä 77,4 miljoonaa euroa. Eniten uutta pääomaa, 35,0 miljoonaa euroa, keräsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot. Pitkän koron rahastoista varoja lunastettiin eniten Kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, joissa negatiiviset nettomerkinnät olivat yhteensä 100,9 miljoonaa euroa.

Huhtikuussa nettomerkinnät lyhyen koron rahastoihin olivat 47,0 miljoonaa euroa. Käteisrahastoista nostettiin pois pääomia 4,9 miljoonaa euroa ja rahamarkkinarahastoihin sijoitettiin 4,2 miljoonaa euroa. Muihin lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 47,7 miljoonaa euroa.

Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin huhtikuussa 151,5 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot puolestaan (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) keräsivät uusia pääomia 36,0 miljoonaa euroa.

Vuoden tarkasteluvälillä mitattuna parhaiten tuottanut rahastoluokka huhtikuun lopussa oli Pohjoismaihin sijoittavat osakerahastot. Siihen kuuluvat rahastot tuottivat keskimäärin 18,1 prosentin vuotuisen tuoton. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna vuoden jaksolla parhaiten menestyivät Korkeariskiset yrityslainat maailma –luokan rahastot (Sharpe 2,6). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 9,2 prosentin vuotuisella tuotolla.

MSCI-indeksien kehitys:

MSCI World MSCI Europe MSCI North America MSCI Far East MSCI Pacific MSCI Japan MSCI Emerg. Markets MSCI Nordic
1 kk -0,33 3,26 -1,68 -3,46 -2,24 -4,23 -1,43 2,58
3 kk -1,56 1,92 -1,70 -11,07 -7,37 -12,02 -0,35 1,64
6 kk 7,00 7,39 8,64 -2,01 0,99 -2,09 2,34 11,42

Taulukko: MSCI-indeksien 6 kk:n kehitys (euromääräiset tuotot) lähde: Morgan Stanley Capital International Inc.

Parhaiten tuottaneet rahastot:

Aika Rahasto Tuotto % Vol.
% (12kk)
Rahastotyyppi
1 kk Estlander & Partners Global XL 9,6 18,6 Vaihtoehtoiset sijoitukset / Muut
Vuod. Alusta ICECAPITAL Commodity 17,5 14,3 Osakerahastot / Vaihtoehtoiset Muut
Aika Rahasto Tuotto % p.a. Vol.
%
Rahastotyyppi
1 v FF – Thailand Fund Y-USD 47,2 19,1 Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Kaukoitä
3 v FF – Indonesia Fund Y-USD 28,0 23,3 Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Kaukoitä
5 v Danske Invest Kulta 17,1 15,5 Vaihtoehtoiset sijoitukset / Muut
10 v Seligson & Co Russian Prosperity Euro 27,6 16,8 Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Keski- ja Itä-Eurooppa


12 kk tuotto-riskisuhteeltaan parhaiten menestyneet rahastot Sharpen luvulla mitattuna:

Rahasto Sharpen luku Tuotto 1 v % Vol.
%
Rahastotyyppi
eQ Rahamarkkina 1 5,7 1,0 0,0 Muut lyhyen
koron rahastot
Ålandsbanken Cash Manager B 5,3 3,7 0,6 Pitkä Korko / Korkeariskiset yrityslainat
maailma
Seligson Rahamarkkina-rahasto AAA 4,0 1,0 0,1 Rahamarkkina-rahastot
Sparinvest High Yield Value Bonds EUR 3,9 17,6 4,3 Pitkä Korko / Korkeariskiset yrityslainat
maailma
Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds EUR 3,9 17,6 4,3 Pitkä Korko / Korkeariskiset yrityslainat
maailma

Huhtikuussa Rahastoraportille lisättiin seuraavat rahasto-osuudet:

Alexandria Aggressive Manager Fund
Alexandria Balanced Manager Fund
Alexandria Cautious Manager Fund
Alexandria Growth Manager Fund
Eufex Eläkevarainhoito A1
Eufex Eläkevarainhoito A2
JPM Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity
JPM Asia Pacific ex-Japan Behavioural Finance Equity A (dist) – USD
Nordea Focus Europe Private Banking A K
Nordea Focus Europe Private Banking I K
Nordea Focus Korko Private Banking A K
Nordea Focus Korko Private Banking I K
Nordea Focus Nordic Private Banking A K
Nordea Focus Nordic Private Banking I K
Nordea Focus Suomi Private Banking A K
Nordea Focus Suomi Private Banking I K
Sparinvest Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR RD
Sparinvest High Yield Value Bonds EUR RD
Säästöpankki Kassa