Kotimaisten sijoitusrahastojen pääoma pysyi vakaana

​Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma pysyi marraskuussa vakaana. Pääomat laskivat 60,17 miljardista eurosta 60,11 miljardiin euroon, vaikka rahastot kokivat vajaan 250 miljoonan euron kurssinousun. Pääoman lasku johtui 300 miljoonan euron negatiivisista nettomerkinnöistä.

Osakerahastoihin sijoitettiin marraskuussa uutta pääomaa 82,2 miljoonaa euroa. Erityisesti kehittyviin markkinoihin sijoittavat rahastot olivat osakesijoittajien suosiossa, mikä näkyi yhteensä 57,6 miljoonan euron nettomerkintöinä. Vain Suomeen ja Japaniin sijoittavista rahastoista lunastettiin pääomia uusia merkintöjä enemmän.

Pitkän koron rahastoista poistui marraskuussa pääomia yhteensä 327,5 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista 180,3 miljoonaa euroa, euroalueen valtionlainarahastoihin sijoittavista rahastoista 134,7 miljoona euroa sekä globaaleihin luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista 100,0 miljoona euroa. Globaalit korkeariskiset yrityslainat, kehittyvät markkinat ja euroalueen luokitellut yrityslainat puolestaan keräsivät pääomia 87,4 miljoonaa euroa.

Marraskuussa nettomerkinnät lyhyen koron rahastoihin olivat 70,3 miljoonaa euroa negatiiviset. Pienempiriskisiin rahamarkkinarahastoihin sijoitettiin pääomia 137,4 miljoonaa euroa, kun taas muista lyhyen koron rahastoista lunastettiin 207,7 miljoonaa euroa.

Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin marraskuussa 16,0 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) lunastettiin pääomia 0,5 miljoonan euroa.

Vuoden tarkasteluvälillä mitattuna parhaiten tuottanut rahastoluokka oli marraskuun lopussa Keski- ja Itä-Eurooppaan sijoittavat osakerahastot. Ne tuottivat keskimäärin 34,5 prosentin vuotuisen tuoton. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna vuoden jaksolla parhaiten menestyivät globaalit korkeariskiset yrityslainarahastot (Sharpe 3,2). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 14,5% vuotuisella tuotolla.