Kotimaisten sijoitusrahastojen pääoma pysyi vakaana

​Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma pysyi kesäkuussa vakaana. Pääomat laskivat toukokuun lopun 56,42 miljardista eurosta 56,03 miljardiin euroon. Laskusta 144 miljoonaa euroa oli peräisin negatiivisista nettomerkinnöistä ja loput 248 miljoonaa euroa kurssilaskusta.

Osakerahastot keräsivät kesäkuussa nettomerkintöinä 150,6 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Eniten uusia sijoituksia tehtiin kehittyville markkinoille sijoittaviin osakerahastoihin (120,6 miljoonaa euroa). Suomeen sijoittaviin osakerahastoihin uutta pääomaa kertyi 34,2 miljoonaa euroa ja Pohjoismaihin sijoittaviin osakerahastoihin 33,1 miljoonaa euroa. Eniten pääomia lunastettiin globaaleista osakerahastoista, yhteensä 99,5 miljoonaa euroa.

Pitkän koron rahastot keräsivät kesäkuussa uutta pääomaa yhteensä 264,7 miljoonaa euroa. Eniten uusia sijoituksia tehtiin Euroalueen korkeariskisiin ja luokiteltuihin yrityslainoihin – yhteensä 208,6 miljoonan euron edestä. Uusia pääomia vetivät puoleensa myös kehittyville markkinoille sijoittavat korkorahastot – yhteensä 70,9 miljoonaa euroa. Eniten pääomia poistui Euroalueen valtionlainarahastoista (43,4 miljoonaa euroa).

Kesäkuussa nettomerkinnät lyhyen koron rahastoihin olivat 549,8 miljoonaa euroa negatiiviset. Pienempiriskisistä rahamarkkinarahastoista pääomia lunastettiin 43,2 miljoonaa euroa kun taas muut lyhyen koron rahastot menettivät 506,6 miljoonaa euroa.

Yhdistelmärahastot keräsivät kesäkuussa 44,0 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lisäksi vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) pääomia poistui 53,8 miljoonan euron edestä.

Vuoden tarkasteluvälillä mitattuna parhaiten tuottanut rahastoluokka oli toukokuun lopussa Keski- ja Itä-Eurooppaan sijoittavat osakerahastot. Ne tuottivat keskimäärin 54,9 prosentin vuotuisen tuoton. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna parhaiten vuoden jaksolla menestyivät globaalit korkeariskiset yrityslainarahastot (Sharpe 4,9). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 18,3% vuotuisella tuotolla.

MSCI-indeksien kehitys:

MSCI World MSCI Europe MSCI North America MSCI Far East MSCI Pacific MSCI Japan MSCI Emerg. Markets MSCI Nordic
1 kk -3,19 -0,52 -5,07 -0,93 -1,15 -1,39 -0,44 0,15
3 kk -4,07 -6,84 -2,87 -0,18 -2,86 -1,42 0,65 -3,90
6 kk 5,85 -2,23 9,36 14,22 10,33 13,19 10,16 9,63

Taulukko: MSCI-indeksien 6 kk:n kehitys (euromääräiset tuotot) lähde: Morgan Stanley Capital International Inc.

Parhaiten tuottaneet rahastot:

Aika Rahasto Tuotto % Vol.
% (12kk)
Rahastotyyppi
1 kk PYN Elite 10,2 22,1 Osakerahastot / Maailma
Vuod. Alusta FF – Indonesia A-USD 40,6 24,7 Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Kaukoitä
Aika Rahasto Tuotto % p.a. Vol.
%
Rahastotyyppi
1 v Seligson & Co Russian Prosperity Euro 108,3 21,2 Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Keski- ja Itä-Eurooppa
3 v Danske Invest Kulta 22,5 18,7 Vaihtoehtoiset sijoitukset / Muut
5 v FF – Indonesia A-USD 23,1 24,7 Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Kaukoitä
10 v Seligson & Co Russian Prosperity Euro 27,2 21,2 Osakerahastot / Kehittyvät markkinat Keski- ja Itä-Eurooppa

12 kk tuotto-riskisuhteeltaan parhaiten menestyneet rahastot Sharpen luvulla mitattuna:

Rahasto Sharpen luku Tuotto 1 v % Vol.
%
Rahastotyyppi
Nordea Korkosalkku Plus 8,4 27,5 3,2 Korkeariskiset yrityslainat Maailma
Ålandsbanken Cash Manager 7,9 8,0 0,9 Muut lyhyen koron rahastot
Evli Euro Likvidi 7,2 4,5 0,5 Muut lyhyen koron rahastot
ICECAPITAL Euro Floating Rate 6,9 10,9 1,5 Muut lyhyen koron rahastot
Sparinvest High Yield Value Bonds EUR R 6,9 39,9 5,7 Korkeariskiset yrityslainat Maailma