Kotimaisten sijoitusrahastojen pääoma pysyi vakaana

​Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma laski toukokuussa 62,3 miljardista eurosta 62,2 miljardiin euroon. Toukokuun nettomerkinnät olivat 23,2 miljoonaa euroa negatiiviset ja markkinakehityksen vuoksi rahastostojen arvosta suli 90,4 miljoonaa euroa.

Osakerahastoista nostettiin pääomia 353,6 miljoonaa euroa toukokuussa. Pääomia poistui erityisesti Kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, mikä näkyi yhteensä 179,8 miljoonan euron negatiivisina nettomerkintöinä. Suomeen sijoittavista osakerahastoista nostettiin pääomia 79,3 miljoonaa euroa toukokuussa.

Pitkän koron rahastot keräsivät 186,7 miljoonan euron positiiviset nettomerkinnät toukokuussa. Eniten uutta pääomaa, 63,2 miljoonaa euroa, keräsivät pitkän koron rahastoista Kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot.

Toukokuussa nettomerkinnät lyhyen koron rahastoihin olivat 131,6 miljoonaa euroa. Käteisrahastot keräsivät 5,5 miljoonaa euroa uutta pääomaa ja rahamarkkinarahastoihin sijoitettiin 136,9 miljoonaa euroa. Muista lyhyen koron rahastoista nostettiin pääomia 10,8 miljoonaa euroa.

Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin toukokuussa 19,6 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) nostettiin puolestaan pääomia 7,4 miljoonaa euroa.

Vuoden tarkasteluvälillä mitattuna parhaiten tuottanut rahastoluokka huhtikuun lopussa oli Pohjoismaihin sijoittavat osakerahastot. Siihen kuuluvat rahastot tuottivat keskimäärin 26,6 prosentin vuotuisen tuoton. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna vuoden jaksolla parhaiten menestyivät Korkeariskiset yrityslainat maailma –luokan rahastot (Sharpe 4,5). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 13,3 prosentin vuotuisella tuotolla.