Kotimaisten sijoitusrahastojen pääoma toukokuun lopussa 56,42 miljardia euroa

Sijoitusrahastosijoittamiseen vaikutti toukokuussa sijoittajien epävarmuus rahoitusmarkkinoiden tulevasta kehityksestä. Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma laski huhtikuun lopun 59,02 miljardista eurosta 56,42 miljardiin euroon. Laskusta 1,39 miljardia euroa oli peräisin negatiivisista nettomerkinnöistä ja loput 1,25 miljardia euroa kurssilaskusta.

Toukokuussa nettomerkinnät jokaiseen osakerahastoluokkaan olivat negatiivisia. Eniten varoja lunastettiin kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista (462,7 miljoonaa euroa) sekä Eurooppaan sijoittavista rahastoista (245,6 miljoonaa euroa). Yhteensä osakerahastojen pääomat vähenivät toukokuussa 1 987,9 miljoonaa euroa, josta nettomerkintöjen osuus oli 894,4 miljoonaa euroa.

Pitkän koron rahastoista poistui toukokuussa pääomia yhteensä 451,7 miljoonaa euroa. Ainoa rahastoluokka, joka keräsi kuukauden aikana uutta pääomaa oli luokitellut globaalit yrityslainat – yhteensä 192,1 miljoonaa euroa. Eniten varoja lunastettiin kehittyville markkinoille sijoittavaista korkorahastoista (231,0 miljoonaa euroa) ja valtionlainarahastoista (218,7 miljoonaa euroa).

Toukokuussa nettomerkinnät lyhyen koron rahastoihin olivat 93,4 miljoonaa euroa. Pienempiriskiset rahamarkkinarahastot saivat 295,5 miljoonan euron edestä uusia sijoituksia, mutta muut lyhyen koron rahastot sitä vastoin menettivät 202,1 miljoonaa euroa.

Yhdistelmärahastot menettivät toukokuussa 78,1 miljoonaa euroa pääomia. Lisäksi vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) pääomia poistui 110,4 miljoonan euron edestä.

Vuoden tarkasteluvälillä mitattuna parhaiten tuottanut rahastoluokka oli toukokuun lopussa Keski- ja Itä-Eurooppaan sijoittavat osakerahastot. Ne tuottivat keskimäärin 57,4 prosentin vuotuisen tuoton. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna parhaiten vuoden jaksolla menestyivät globaalit korkeariskiset yrityslainarahastot (Sharpe 5,4). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 19,9% vuotuisella tuotolla.