Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomat laskivat

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma laski kesäkuussa 62,2 miljardista eurosta 60,6 miljardiin euroon. Kesäkuun nettomerkinnät olivat 311,4 miljoonaa euroa negatiiviset ja markkinakehityksen vuoksi rahastojen arvosta suli 1303,4 miljoonaa euroa.

​Osakerahastoista lunastettiin pääomia 475,3 miljoonaa euroa kesäkuussa. Lunastukset kohdistuivat erityisesti kehittyville markkinoille sijoittaviin rahastoihin, mikä näkyi yhteensä 153,7 miljoonan euron negatiivisina nettomerkintöinä. Suomeen sijoittavista osakerahastoista nostettiin pääomia 20,4 miljoonaa euroa kesäkuussa.

Pitkän koron rahastoista lunastettiin kesäkuussa 63 miljoonaa euroa. Eniten uutta pääomaa, 121 miljoonaa euroa, keräsivät pitkän koron rahastoista luokiteltuihin globaaleihin yrityslainoihin sijoittavat rahastot.

Kesäkuussa nettomerkinnät lyhyen koron rahastoihin olivat 206,5 miljoonaa euroa. Käteisrahastot keräsivät 27,1 miljoonaa euroa uutta pääomaa ja rahamarkkinarahastoihin sijoitettiin 239,7 miljoonaa euroa. Muista lyhyen koron rahastoista nostettiin pääomia 60,2 miljoonaa euroa.

Yhdistelmärahastoista lunastettiin kesäkuussa 7,2 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin (vipu-, raaka-aine-, ym. rahastot) sijoitettiin uusia pääomia 27,4 miljoonaa euroa.

Vuoden tarkasteluvälillä mitattuna kesäkuun lopussa parhaiten tuottanut rahastoluokka oli energia ja yhteiskuntapalveluiden toimialalle sijoittavat osakerahastot. Siihen kuuluvat rahastot tuottivat keskimäärin 22 prosentin vuotuisen tuoton.

Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna vuoden jaksolla parhaiten menestyivät Korkeariskiset yrityslainat maailma -luokan rahastot (Sharpe 3,6). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 11,9 prosentin vuotuisella tuotolla.