Kotitalouksien ja yritysten luotonkysyntä alamäessä – kotitaloudet varautuvat tulevaan nyt erityisesti talletuksilla

Taloustilanteen heikkeneminen, energiakriisin uhka ja korkojen nousu painavat nyt kotitalouksien luotonkysyntää selvästi alaspäin. Yritysten luotonoton odotetaan jatkossa suuntautuvan aiempaa enemmän käyttöpääomaan ja rahoituksen uudelleenjärjestelyihin, ei investointeihin. Epävarmoina aikoina talletusten suosio on nousussa samalla, kun osake- ja asuntosijoitusten houkuttelevuus on vähentymässä.

Finanssiala ry:n (FA) tuoreen Pankkibarometrin mukaan kotitalouksien luotonkysyntä on ollut kesän aikana selvästi vähäisempää kuin vuosi sitten. Myös loppuvuodelta pankinjohtajien odotukset ovat hyvin karut.

”Vain finanssikriisin synkimpinä hetkinä odotukset ovat olleet nykyistäkin pessimistisemmät. Erityisesti sijoitustoimintaa, kulutustavaroiden hankintaa sekä asunnon ostoa varten otettavien luottojen kysynnän odotetaan olevan vaisua loppuvuoden aikana”, sanoo FA:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Barometritulosten perusteella myös yritysten usko tulevaan on koetuksella. Kesän aikana yritykset ovat kysyneet luottoja jonkin verran vähemmän kuin vuotta aiemmin. Myös loppuvuoden luotonkysyntää koskevat odotukset ovat alavireiset. Sekä investointeihin että yrityskauppoihin ja -järjestelyihin käytettävien luottojen kysynnän odotetaan heikkenevän. Sen sijaan kiinnostuksen käyttöpääomaan ja rahoituksen uudelleenjärjestelyihin tarvittaviin luottoihin arvioidaan lisääntyvän.

Kotitalouksien sijoituskohteiden suosiokäyrissä tapahtui keväällä käänne, kun etenkin osake- ja asuntosijoitusten suosio väheni merkittävästi. Samalla talletusten suosio lisääntyi. Kehitys on jatkunut barometrin mukaan samanlaisena viime kuukausina: tulevaan varaudutaan nyt erityisesti talletuksilla, ja muiden sijoitusten suosio on laskusuunnassa.

”Barometritulokset kuvastavat hyvin taloustilanteen ja -näkymien muutosta kevään ja kesän aikana. Energian, elintarvikkeiden ja monien muiden tuotteiden hintojen voimakas nousu kurittaa nyt niin kotitalouksia kuin yrityksiäkin. Monta vuotta poikkeuksellisen matalista koroista nauttineilla lainanottajilla on samaan aikaan totuttelemista aiempaa korkeampiin korkoihin. Ensi talvesta on tulossa monella tapaa koettelemus”, Mattila toteaa.

Finanssiala ry kysyy neljännesvuosittain pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä. Barometrikysely III/2022 tehtiin 9.–26.8.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan