Kotitalouksien liiallista velkaantumista on ehkäistävä, mutta oman kodin hankintaa ei pidä vaikeuttaa nyt uudella velkakatolla 

Kaksi ihmistä halaa, näkyy vain toisen selkä ja toisen käsi, joka pitelee avaimia.
  • Kotitalouksien liiallisen velkaantumisen ratkaisemiseksi hyviä keinoja ovat mm. pikavippeihin puuttuminen ja taloyhtiölainakatto.
  • Uusia keinoja kotitalouksien ylivelkaantumisen hillintään on jo valmisteilla, mutta niiden päälle ei tarvita lisää.
  • Uusien keinojen ei tule haitata talouden kasvua ja asuntomarkkinoita.
  • Finanssialan kriisinkestävyys on vahva.

”Suomalainen finanssiala haluaa olla mukana tukemassa kotitalouksien mahdollisuuksia hallita omaa talouttaan paremmin ja siten ehkäistä ylivelkaantumista. On kuitenkin muistettava, että viranomaisilla on jo työkalupakissaan keinoja ylivelkaantumisen hillintään ja uusia on parhaillaan valmisteilla. Niiden päälle ei enää tarvita lisää. Kotitalouksien asunnonhankintaa ei tule vaikeuttaa esimerkiksi tulosidonnaisella velkakatolla, jota Suomen Pankki on ehdottanut”, Finanssiala ry:n (FA:n) johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila sanoo. 

Tuoreen kansalaiskyselyn mukaan maailmanpoliittinen tilanne sekä inflaation kiihtyminen ja korkojen nousu ovat lisänneet varovaisuutta mm. oman asunnon hankintaan. Kyselyn mukaan 45 prosentilla kansalaisista harkinta-aika on pidentynyt tai suunnitelmista on kokonaan luovuttu omien henkilökohtaisten investointien suhteen. Norstat Oy:n Finanssialalle huhtikuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 2 011 henkilöä. 

”Nyt erityisesti on pidettävä huolta, että Suomen talouden kasvu jatkuu ja kotitaloudet investoivat pandemian ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista huolimatta. Tässä vakavaraisen finanssialan rooli rahoittajana ja riskien jakajana on suuri”, Mattila korostaa. 

Ylivelkaantumista torjuvia keinoja on punnittava huolellisesti. Niiden on estettävä ylivelkaantumista tehokkaasti, mutta ne eivät saa haitata asuntomarkkinoita tai talouden elpymistä. Kotitalouksien liialliseen velkaantumiseen on syytä etsiä ratkaisuja esimerkiksi pikavippeihin puuttumalla ja ottamalla käyttöön taloyhtiölainakatto.  

Finanssialan kriisinkestävyys on vahva 

Suomalainen finanssisektori on vakavarainen ja suomalaispankkien maksuvalmius on hyvä. Tämä on osaltaan edistänyt Suomen toipumista koronakriisistä. 

Finanssialan paikka osana huoltovarmuusketjua on olennainen ja pankit ovat keskeisiä toimijoita koko yhteiskunnan toiminnan kannalta niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Suomalaisille pankeille tehdyt stressitestit kertovat suomalaisten pankkien vakavaraisuuden kestävän, vaikka niiden taloudellinen toimintaympäristö heikkenisi voimakkaasti. Pandemia-aikakin on osoittanut, että finanssiala on vakaalla pohjalla. 

Vaikka varautuminen poikkeusoloihin on finanssialalla vahvaa, tulee varautumista kriiseihin alati vahvistaa. Finanssiala harjoittelee ja kehittää kriisiosaamistaan jatkuvasti.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan