Kotitapaturmien ehkäisykampanja: Kaatumisten, putoamisten ja liukastumisten ehkäisy ei ole vielä muun kotitapaturmatorjunnan tasolla

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyössä mukana olevien ammattilaisten mielestä kotitapaturmatorjunnassa on tapahtunut vuosien mittaan edistystä, mutta muun muassa ikäihmisten turvallisuudessa on edelleen parannettavaa.

​Erityisesti kotona sattuvien kaatumisten, putoamisten ja liukastumisten ehkäisyssä ollaan muita kotitapaturmalajeja jäljessä. Sen sijaan lasten turvallisuuteen on ammattilaisten mielestä kiinnitetty kodeissa kohtuullisen hyvin huomiota. Tulokset ilmenevät Kotitapaturmien ehkäisykampanjan Otantatutkimuksella teettämästä selvityksestä.

Kotitapaturmien ehkäisytyö kunnissa ei ole viime vuosina parantunut

Selvityksestä ilmeni, että ammattilaisten mielestä kotitapaturmien ehkäisytyö ei kuntatasolla juuri ole parantunut edellisestä tutkimuksesta vuonna 2006. Kuitenkin enemmistö haastatelluista kokee työn olevan kunnissa vähintäänkin hyvällä alulla.  Tietoisuus kotitapaturmariskeistä ja käytettävissä olevista koulutusaineistoista sekä paikallisista turvallisuussuunnitelmista on aiempaa parempaa. 

Ammattilaiset kokevat kotitapaturmien ehkäisytyön vähäisyyden johtuvan samoista syistä kuin viisi vuotta sitten. Kunnissa on toimintaan riittämättömät resurssit ja muut asiat koetaan edelleen kotitapaturmien ehkäisyä tärkeämmiksi. Haastateltujen mukaan pelastustoimi, sosiaalitoimi ja terveystoimi sopisivat parhaiten vastaamaan tapaturmien ehkäisytyön koordinoinnista kunnissa. 

Kolmasosassa kunnista toimii tapaturmien ehkäisytyöryhmä. Neljässä viidestä kunnasta on järjestetty yhteistoimintaa valtakunnallisina tapaturmateemapäivinä kuten Tapaturmapäivänä ja 112-päivänä. 

Otantatutkimus haastatteli tutkimusta varten touko-kesäkuussa puhelimitse kaikkiaan 301 pelastusviranomaista, VPK:n edustajaa, terveyskasvattajaa ja SPR:n terveydenhuollon kouluttajaa. 

Suomessa kaikkiaan noin 1 100 000 vuosittaisesta tapaturmasta lähes 800 000 sattuu kotona ja vapaa-ajalla. Joka päivä tapahtuu noin 900 vamman aiheuttanutta kotitapaturmaa. Joka päivä kotitapaturmissa menehtyy kuusi ihmistä. Kotitapaturmien ehkäisykampanjassa toimivat Finanssialan Keskusliitto, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen Punainen Risti, Terveyden edistämisen keskus sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lisätiedot:
www.kotitapaturma.fi
Suunnittelija Kaarina Tamminiemi, Terveyden edistämisen keskus, puh (09) 7253 0331